Alkoholismus: Jak přesvědčit alkoholika, aby se léčil?

Alkoholismus je závažný problém, jeho příznaky se mohou objevovat velmi plíživě. Pokud vstoupí také do vaší rodiny nebo do vašeho partnerského vztahu, čeká vás zatěžkávací zkouška. Máte tři  možnosti. Život s alkoholikem ustojíte a pokusíte se mu podat pomocnou ruku, přestože léčba není v žádném případě jednoduchá. Necháte se závislým partnerem či partnerkou zničit. Anebo od v lepším případě v pudu sebezáchovy odejdete, protože následky alkoholismu už nebudete schopni snášet.

I když alkoholik, se kterým žijete, nespolupracuje podle vašich představ, nebo spolupracuje velmi málo, máte stále několik možností, jak jej z alkoholismu dostat.

Alkoholismus a jeho příznaky
Jestli jste to poznali na vlastní kůži, tak sami víte, že život s alkoholikem s sebou nese spoustu trápení. Podle čeho ale poznáte, že partner, se kterým žijete, je skutečně závislý na alkoholu a že by se měl začít léčit? Jaké jsou příznaky?

O alkoholismu mluvíme hlavně tehdy, když váš partner pije alkohol nekontrolovaně a také tajně, v důsledku čehož bývá často až permanentně opilý. Jeho hlavní myšlenky a konání všeho druhu se zaměřují právě na alkohol. On sám vám dokáže podat rozumné vysvětlení, z jakých důvodů se uchyluje k popíjení alkoholu. Vše v jeho životě se zkrátka točí jen a jen kolem alkoholu.

Typický alkoholik mívá pravidelné výpadky paměti. K jeho alkoholismu se často přidává také vzrůstající agresivita. Mezi následky dlouhodobé konzumace alkoholu patří rovněž ztráta svých dosavadních přátele. Stejně tak může mít problémy ve svém zaměstnání. Nenávratným způsobem se rovněž odcizí od členů své vlastní rodiny.

Alkoholismus a jeho stupně

Alkoholismus má celkem čtyři stadia. Jde o určitá období v životě alkoholika, pro která jsou typické konkrétní příznaky závislosti na alkoholu. Pokud máte doma alkoholika, nejprve se pokuste určit, ve kterém stadiu se jeho alkoholismus zrovna nachází.

V případě, že jde o počáteční, varovné či rozhodné stadium, můžete jej přimět k tomu, aby se ze své závislosti na alkoholu dostal s vaším přispěním sám. Jestli ovšem spadá do konečného stadia alkoholismu, s jeho problémem mu už nejlépe pomůže specializované pracoviště. Jakým způsobem tedy tato stadia probíhají?

Počáteční stadium alkoholismu – Z alkoholu se stává droga. Aby byl člověk stále v dobré náladě, má potřebu si zvyšovat dávky alkoholu.
Varovné stadium alkoholismu – V tomto stadiu je pro alkoholika typická častá opilost nebo podnapilost. Tento člověk popíjí zpravidla se svými společníky. Od vína a piva přechází k tvrdému alkoholu.

Rozhodné stadium alkoholismu – V rozhodném stadiu roste tolerance na alkohol. Alkoholik mívá po pití výpadky paměti (okna) a svým blízkým znovu a znovu slibuje, že přestane pít. Jestliže alkoholik bude v rozhodném stadiu pít i nadále, vystavuje se riziku, že s alkoholem neskoncuje z vlastního přesvědčení už nikdy.

Konečné stadium alkoholismu – Aby se alkoholik opil, potřebuje k tomu větší množství alkoholu. V tomto stadiu počet opilostí roste. Alkoholik pije až několik dní v kuse a opíjí se do němoty. Pro konečné stadium jsou typické také alkoholické psychózy. Od závislosti na alkoholu alkoholikovi v tomto stadiu alkoholismu pomůže pouze protialkoholní léčebna nebo ambulantní středisko pro alkoholismus a toxikomanii.

Domácí léčba alkoholismu: Jak pomoct alkoholikovi?

Alkoholismus je těžká závislost, se kterou je třeba něco dělat. Jestliže váš partner nechce dobrovolně vstoupit do protialkoholní léčebny, přemluvte jej alespoň k ambulantní léčbě alkoholismu. Pokusí se abstinovat i bez hospitalizace, a stále tak bude moci chodit do práce a být v rodinném kruhu, který jej bude v jeho úsilí přestat pít plně podporovat.

Ambulantní léčba zahrnuje psychoterapii. Stejně tak i rodinnou terapii pod taktovkou psychologa či psychiatra. Léčba alkoholismu navíc je spjata s užíváním podpůrných léků, které mu pomůžou zbavit se závislosti od alkoholu.

Nejčastěji jde o léky Campral nebo ReVia, které potlačují touhu po alkoholu a významně tak pomáhají při odvykání. Léčba těmito léky se svým účinkem významně liší od léku Antabus, který dostávají chroničtí alkoholici zpravidla v protialkoholních léčebnách. Pokud pacient na Antabus požije alkohol, objeví se u něj nepříjemné fyzické reakce, které jej odradí od dalšího pití.

Další podpůrné přípravky na léčbu alkoholismu
V každém případě byste měli vědět, že žádný přímý lék na léčbu alkoholismu neexistuje. Alkoholismus je těžká závislost, jehož následky jsou velmi dlouhodobé.

A aby se alkoholik rozhodl abstinovat, léky či přírodní preparáty jsou při léčbě alkoholismu podpůrnou záležitostí. Jaké další přípravky alkoholikovi při léčbě jeho závislosti ještě pomohou?

Ibogain – Jde o alkaloid rostlinného původu, který pomáhá při terapii drogových či alkoholových závislostí a zmírňuje abstinenční příznaky.

Kava Kava – Zkuste u svého partnera či partnerky nahradit alkohol nápojem z pepřovníku opojného, který se nazývá Kava Kava a pochází z Polynésie. Polynésané si tímto nápojem připíjejí už po tisíciletí během oslav a společenských setkáních. Tento nápoj dokáže zklidnit, zahnat stres a únavu a navodit pocit pohody. Člověk při jeho konzumaci navíc zažívá podobný pocit veselosti, který má po požití malé sklenky alkoholu. Kava Kava je ovšem čistě přírodní a zdravá potravina, která dokáže člověka vymanit ze spárů alkoholismu a mírnit tak jeho následky.

(zdroj: energiezivota.com, foto: Pixabay)

Přejít nahoru