V Čechách je extrémní nedostatek dětských lékařů a situace se má ještě zhoršit

Podle odhadů je více než 180 tisíc dětí bez svého lékaře a brzy se bude jednat o každé třetí dítě. Nedostatek pediatrů je obrovský problém, se kterým se nyní Ministerstvo zdravotnictví potýká. Se změnou k lepšímu přichází hned dvě organizace, které dbají na zdraví dětí a odbornost lékařů nejvíce. Jedná se o:

  • Odborná společnost praktických dětských lékařů Jana Evangelisty Purkyně,
  • Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Klíčem je změna ve vzdělávání

Tyto dvě organizace navrhují kratší studijní programy a mnohem větší zapojení studentů do praxe. Bohužel jedna organizace s tím nesouhlasí, a to je Česká pediatrická společnost. První dvě organizace se chtějí hlavně vrátit k modelu, který fungoval až do roku 2017, kdy se rozlišovaly dva typy pediatrů. Jeden z nich působil v nemocnicích a druhý v soukromé sféře.

 

V současnosti existuje pro všechny dětské lékaře pouze jedna atestace, která trvá čtyři a půl roku. Moderní objednání k lékaři online usnadňuje příchod pacientů. Dvojí atestace by pomohla dostat soukromé pediatry k pacientům, protože by trvala kratší dobu a měla mnohem intenzivnější praxi. To by mohlo současný nedostatek pediatrů vyřešit.

Tříletý obor by mohl problémy vyřešit

Nový obor by měl trvat pouze tři roky, takže by se lékaři dostali ze školy mnohem rychleji do praxe. Zároveň by museli absolvovat mnohem více praxe během studia, aby po ukončení školy mohli začít okamžitě ordinovat a správně se starat o své malé pacienty. Česká pediatrická společnost s tím ale nesouhlasí. Podle nich je to administrativně náročné a zbytečné.

 

Tyto organizace se nyní snaží dojít k řešení, které by pomohlo dodat nové pediatry do nemocnic a středisek během krátké doby. Krize je nyní obrovská a řešení kratší atestace podle nich může situaci změnit až za minimálně pět let. Nyní se aktivně snaží přijít s lepší alternativou řešení, kterou by mohli předat brzy Ministerstvu zdravotnictví. Doufejme, že se organizace shodnou na řešení brzy.

 

Zdroj obrázku: LIGHTFIELD STUDIOS / stock.adobe.com

Přejít nahoru