Když myšlenky udělají toto vodě, co potom dokážou udělat nám?

Ak by ste pred 10 rokmi niekomu povedali, že samotné myšlienky dokážu mať priamy efekt na náš fyzický svet, zrejme by ste vyzerali ako blázon.

Dnes je však situácia iná.

Za posledných pár rokov veda hlavného prúdu dobieha poznanie, že vedomie skutočne súvisí a môže mať priamy účinok na to, čo my nazývame fyzický materiálny svet.

Experimenty v posledných desaťročiach skúmali, či samotné ľudské pohnútky dokážu ovplyvniť vlastnosti vody. Táto otázka bola aj predmetom výskumu alternatívnej medicíny, pretože ľudské telo je tvorené z približne 70% vody.

Záujem o danú tému bol v súčasnosti rozdúchaný niekoľkými vedcami. Tí tvrdia, že vedomím ovplyvnenú vodu je možné skúmať prostredníctvom ľadových kryštálov, ktoré vznikli zo vzoriek takejto vody.

Vedci prišli s hypotézou, ktorú aj potvrdili, že voda ovplyvnená myšlienkami skutočne mení štruktúru pozorovaných ľadových kryštálov.

Konzistentné výsledky naznačujú, že pozitívne zámery majú vo zvyku produkovať symetrické, dobre vyformované a esteticky pekné kryštály. Na druhej strane, negatívne zámery a myšlienky vedú k asymetrickým, slabo vyformovaným a neatraktívnym kryštálom.

Experiment, ktorý spomínam v tomto článku bol vykonaný Deanom Radinom, Ph.D., ktorý je hlavným vedcom na IONS a pričlenenej fakulte, oddelení psychológie na Sonomskej štátnej univerzite.

Bol urobený pokus, ktorý meral, ako úmysel ovplyvňuje formáciu ľadových kryštálov.

Jeho spolupracovníkom bol aj Masuru Emoto, japonský vedec na energetiku a autor mnohých publikácií, plus niekoľko ďalších výskumníkov a vedcov.

Experiment testoval hypotézu, či voda vystavená vzdialeným úmyslom zmení estetickú hodnotu ľadových kryštálov, ktoré vzniknú z takto ovplyvnenej vody.

Pokus ovplyvniť vodu na vzdialenosť tisícov kilometrov

Počas doby 3 dní približne 2000 ľudí v Rakúsku a Nemecku zameriavali svoje myslenie na vzorky vody, ktoré boli umiestnené v elektromagneticky odtienenej miestnosti v Kalifornii.

Ďalšie vzorky boli umiestnené mimo odtienenej miestnosti tak, aby mohli slúžiť ako vzdialená kontrolná vzorka.

lolek

Kryštáliky ľadu vyformované z viacerých vzoriek vody pri rozdielnom zaobchádzaní boli následne vyfotografované technikom.

Každý obraz bol ohodnotený na svoju estetickú krásu 2500 nezávislými sudcami. Výsledné dáta boli ďalej analyzované ľuďmi, ktorí nepoznali, akým východzím podmienkam boli jednotlivé vzorky vystavené.

Závery ukázali, že test bol konzistentný s množstvom predošlých štúdií poukazujúcich na to, že myšlienkové zámery sú naozaj schopné ovplyvniť štruktúru vody.

Ako sa líšia kryštály vody z vodovodu, jazera a rieky

Skôr spomínaný výskumník Masaru Emoto sa v jednej dávnejšej štúdii vykonanej v 90-tych rokoch rozhodol skúmať kryštály 3 druhov vody – z vodovodu, jazera a rieky.

Pri vode z vodovodu nedokázal získať esteticky pekné kryštály. Dokonca sa mu to nedarilo ani u vody z riek a jazier nachádzajúcich sa v blízkosti veľkých miest.

Na druhej strane, kryštály z vody jazier a riek ďaleko od civilizácie vyprodukovali kryštály, z ktorých každý mal svoju jedinečnosť a zároveň boli esteticky veľmi príjemné.

Výsledky z tejto štúdie tiež ukázali, že tvar a fyzická štruktúra vody sa zmenili, ak sa k vode smerovali dobré slová, hrala dobrá hudba, prípadne ukázala, zahrala či ponúkla čistá modlitba.

Platí to aj naopak – keď sa voda vystavila negatívnym vplyvom, vytvorili sa z nej znetvorené kryštály.

Na tomto linku nájdete zopár príkladov takýchto kryštálov.

Videoklip, ktorý vás prinúti zamyslieť sa

Videoklip nižšie je z filmu Čo my len vieme z roku 2004, ktorý zobrazuje kombinácie niekoľkých faktorov týkajúcich sa prepojení medzi kvantovou fyzikou a vedomím.

Predstaví sa v ňom viacero prominentných vedcov a výskumníkov. Film tiež vyhral niekoľko nezávislých filmových ocenení.

No a teraz si už pozrite, ako myseľ dokáže meniť štruktúru vody:

Videoklip je v angličtine. Pre tých, ktorý ju neovládate, sme pripravili jeho stručný prepis. Napokon, viac ako slová, sú v ňom dôležitejšie obrazové vnemy…

Žena beží na metro, popri tom telefonuje. V strese si chce vziať tabletky (zrejme na ukľudnenie), tie sa jej však rozsypú. Kým ich pozbiera, metro jej ujde.

V stanici metra práve v tej dobe prebieha výstava s obrázkami ľadových kryštálov z vody, ktorá bola vystavená rôznym myšlienkam. Poradie obrazcov je nasledovné:

  1. Voda z priehrady
  2. Ta istá voda po tom, čo sa jej dostalo požehnania od budhistického mnícha
  3. Čistá destilovaná voda
  4. Voda vystavená energii lásky
  5. Voda, ktorej bolo povedané „Ďakujem“
  6. Voda, ktorej bolo povedané „Je mi z teba zle, zabijem ťa.“

Na konci videa sa žene prihovorí neznámy muž a povie jej:

„Udivujúce, však? Keď myšlienky dokážu toto urobiť vode, predstavte si, čo naše myšlienky môžu spôsobiť nám…“

Zdroj: Badatel.net

Přejít nahoru