Byla Bible skutečně napsána 300 let po Ježíšově smrti?

Ne, Bible nebyla napsána 300 let po Ježíšově smrti. Bible je sbírka starověkých náboženských textů, které byly psány po dlouhé období, a obsahuje různé části, které vznikaly v průběhu staletí.

Nový zákon, který obsahuje příběhy o Ježíši Kristu, byl napsán mezi přibližně lety 50-100 n.l. (po Ježíšově smrti). Nejstarší dochované texty Nového zákona jsou dopisy Pavla a jsou datovány do 50. let n.l. Evangelia, která obsahují příběhy o životě a učení Ježíše, byla napsána později, kolem 1. století.

Starý zákon obsahuje mnoho knih, které byly napsány ještě dříve, některé z nich pocházejí ze 13. století př.n.l. a mnohé byly sesbírány až kolem 5. století př.n.l.

Je třeba poznamenat, že doba, kdy byly tyto texty napsány, může být důvodem rozporů v datech, ale obecně se shoduje, že Bible nebyla vytvořena až 300 let po Ježíšově smrti.

zdroj: redakce, Titulní obrázek: Pixabay.com/jclk8888

Přejít nahoru