Slovenskou sekci BBC řídila z Londýna agentka STB, milovnice Mečiara

Komunistický špion v srdci BBC: Agentka Vora” byla “atraktivní a smyslná” návštěvnice kostela, ve skutečnosti špehovala pro Státní bezpečnost. Sekce, kterou řídila, byla zrušena koncem roku 2005. Pod známým “Volá Londýn” fungovala slovenská redakce po dlouhých 66 let. Veliký vliv měla i na vysílání Slovenského rozhlasu, zejména díky společnému vysílání na vlnách rádia Regina.

V BBC, která zahraniční sekce založila ještě před válkou jako reakci, aby nebyli obyvatelé neanglicky hovořících zemí v Evropě ovlivňovány německou propagandou, tak paradoxně do čela jedné z nich instalovali agentku komunistické tajné policie. Terézia Javorská, které je nyní 73 let, nyní leží v kómatu po autonehodě.

Skandál v BBC odhalil novinář britského listu Mail, který po pramenech pátral i v archivech StB v Česku. Mail uvedl, že Terézia Javorská, ředitelka slovenské sekce BBC World Service v Londýně, dodávala svým nadřízeným zpravodajské informace o novinářských zdrojích a metodách vysílání, které se týkaly “vývoje v SSSR” a dalších zemích východního bloku, včetně konferencí komunistické strany. Také donášela na emigranty a špehovala politické uprchlíky, kteří uprchli před pronásledováním za železnou oponu a z nichž mnozí pracovali pro BBC nebo do ní přispívali. Bezpečnostní experti se domnívají, že jde o první známý případ infiltrace agenta zahraniční zpravodajské služby do této korporace od začátku studené války.

Špiónské role Javorské zahrnovala tajné schůzky s agenty, na nichž používala nákupní tašky M&S k signalizaci potenciálního nebezpečí, vyměňovala si kódová slova o filmových režisérech a domlouvala schůzky v operních domech zasíláním signálů ukrytých v pohlednicích. Udělala dojem na své šéfy v StB, kteří chválili její “schopnosti konspiračního jednání” a “velmi zajímavé” zpravodajské informace, které poskytovala.

Šokovaní bývalí novináři BBC, kteří pracovali pod Javorskou, sdělili listu Mail, že nikdy netušili, že jejich ambiciózní šéfka, která pravidelně chodila do kostela, byla špionka. Vzpomínali však, že jim často bránila ve vysílání reportáží, které obsahovaly kritické názory na komunistický režim v Československu. Po roce 1989 pak zase naopak prosazovala zprávy a stranila autoritativnímu a kontroverznímu Vladimíru Mečiarovi.

Pod krycím jménem agentka Vora souhlasila Javorská, narozená v Československu, se zradou své nové země a kolegů z “ideologických pohnutek a vlasteneckého cítění”, jak vyplývá z nově odtajněných spisů StB, které získal list Mail.

Dcera slovenského zemědělce Javorská se do Velké Británie přestěhovala v srpnu 1969, nejprve jako au-pair, poté vystudovala sociální vědy na Londýnské univerzitě. Po ukončení studia v roce 1976 nastoupila do BBC a později se stala vedoucí slovenské sekce, která pracovala vedle českého oddělení. Bývalí kolegové ji popisovali jako “přitažlivou a smyslnou”, ale řekli, že kvůli svému vyhrocenému slovenskému nacionalismu a ostrému vystupování byla u mnoha lidí v redakci neoblíbená.

Přestože se v Británii těšila “velmi dobré” finanční situaci, tajně sympatizovala s československým komunistickým režimem a věřila, že jeho sociální systém je “mnohem spravedlivější než v kapitalistických zemích”, uvádí se ve spisech. Agent StB vyslaný do Londýna ji naverboval poté, co se s ní v polovině osmdesátých let setkal na koktejlovém večírku. V tajném telegramu zaslaném zpět jeho šéfům do Prahy se uvádí: “Má přístup k interním informacím týkajícím se britského masmediálního zpravodajství proti socialistickým zemím východního bloku a k politickým zprávám. ‘Má dobré průniky, pokud jde o vytipování a posouzení vhodnosti osob, a to díky svým kontaktům se zájmovými objekty’.

Javorská se také dozvěděla, co má říkat, aby se vyhnula podezření, když ji britští zpravodajští agenti vyslýchali kvůli kontaktům s československým velvyslanectvím v Londýně, kde její průvodci sídlili pod diplomatickým krytím. Ve spisech se uvádí: “Při výslechu se Javorská řídila pokyny svého řídícího důstojníka a zmiňovala se pouze o osobách, s nimiž byla v kontaktu na oficiálních akcích pořádaných velvyslanectvím.” V srpnu 1987 ji špioni povýšili na plnohodnotného agenta na schůzce, kde byla “pochválena za svůj přístup k tajné komunikaci, předpoklady pro zpravodajskou práci a dosud poskytnuté zpravodajské informace”. Javorská se na schůzce podělila o “dvě zajímavé informace”, které byly známy jen “velmi omezenému počtu lidí”.

Její styčný důstojník Jan Pavlíček byl v dubnu 1989 vyhoštěn z Velké Británie za špionáž a o šest měsíců později se komunismus zhroutil, čímž role agentky Vory skončila. Ta však se svým tajemstvím, které stále skrývala před kolegy, pokračovala ve vedení slovenské sekce BBC až do jejího uzavření v roce 2005.

V roce 1990 vedla propagační cestu BBC po nově osvobozeném Československu a v následném článku naznačila, že zpravodajství korporace během studené války pomohlo k jeho demokratizaci. Jako novinářka BBC by se těšila důvěře, i když po celou dobu zrazovala novináře a další disidenty, kteří byli kritičtí ke komunismu. Měla také potenciál ovlivňovat výstupy BBC v době, kdy World Service byla klíčová pro všechny, kdo si přáli pád komunismu a lepší Evropu, protože na rozdíl od státem kontrolovaných médií za železnou oponou mohla informovat o kritice represivních režimů.

Přejít nahoru