Moravskoslezský kraj čelí šesti žalobám ze strany Německého řádu, konkrétně České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě a Československé provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské. Řád se snaží soudní cestou získat další nemovitosti v rámci církevních restitucí. Vedení kraje to však odmítá.

Německý řád se snaží o získání dalších nemovitostí na území Moravskoslezského kraje skrze zpochybnění převodu majetku ze státu na kraj. Odvolává se na tzv. blokační paragraf zákona o půdě, který zakazuje převádět majetek, který byl po roce 1948 církvím zabaven. V tom případě by měly nemovitosti spadat pod působnost restitučního zákona a musel by být církvi navrácen.

To však první náměstek moravskoslezského hejtmana Josef Babka striktně odmítá: „Tento majetek budeme bránit všemi právními prostředky, nás se zákon o církevních restitucích netýká. Majetek jsme od státu převzali v dobré víře a vlastníme ho jako poctivý držitel patnáct let. Není důvod pochybovat o legitimnosti našeho vlastnictví.“ Dále se vedení kraje odvolává na fakt, že restituční zákon počítá s finanční kompenzací církvím za majetek, který jim z nějakého důvodu vrátit nelze.

A do této kategorie by měly patřit i sporné nemovitosti. „Za nevydaný majetek krajů a obcí dostanou církve 59miliardovou paušální náhradu. S ohledem na to, že před dvěma lety podepsaly se státem smlouvu, v níž se zavázaly, že už nebudou vznášet další nároky, považuji jejich kroky za nehorázné. Řád ví, že dostane finanční kompenzaci a ještě si chce další majetek vymoci soudní cestou. Daňový poplatník by tak za jednu věc zaplatil církvi dvakrát. To zásadně odmítáme,“ uzavírá první náměstek hejtmana Babka.

(PZi, Ceskoaktualne.cz, Prvnizpravy.cz)