Na šokujícím videu jsou k vidění aktivisté suverénně sprejující na londýnskou zeď právo šaría proti britskému zákonu.

Dvůr, veřejností nyní po zmiňovaném zákroku aktivistů známý jako „Rada islámské šaría“, je jedním z odhadovaných 100 dvorů označených právem šaría, které se zaobírají záležitostmi legalizace práva ve Velké Británii. To by dle nich mělo fungovat v souladu s islámským právem.

„Tyto dvory, označeny právem šaría, se objevují všude po celé Británii a přivlastňují si náš právní systém, který máme my, ve své vlastní zemi,“ okomentoval video Paul Golding, kandidát na starostu. „Všechny ty dvory označeny právem šaria… je zapotřebí okamžitě ukončit jejich konání.“

Aktivisté upozornili na průběh akce vývojovým diagramem, který umístili na zeď soudního dvora. Později ukázali miniaturní soudní síň kompletně vybavenou islámskými právními knihami včetně stolu určeného pro soudce muslimů známého jako kádí, aby se účastnil a předsedal u případů.

„Oni si budují stát v již existujícím státu; utvářejí si vlastní právní systém, zákony, pravidla a vůbec vše po svém,“ dodal Golding. „Hodně lidí pro naši zemi bojovalo a zemřelo, a teď si do našeho státu přijdou tito lidé a nastolují si tu svůj vlastní právní systém.“

„Čeho je moc, toho je příliš.“

„Zákon o arbitráži z roku 1996 umožňuje muslimům možnost ohánět se jejich právem, které zde mají, tzn. mohou  řešit určité občanské spory v souladu s právem šaría. Avšak nyní  si tyto soudní dvory šaría, které si vymáhají sílu, nárokují onu pravomoc tvořit vlastní pravidla. Nejsou však soudem odsouhlaseny, a jsou tedy mimo britský zákonný systém.

„Cítím se být zrazena Británií,“ prozradila muslimská žena. „Přišla jsem na toto místo, abych se dostala pryč a tamější situace je přitom horší, než v zemi, odkud jsem uprchla.“

A muslimové, kteří se odmítli podílet na radě  šaría, jsou předmětem zastrašování nebo v horším případě dokonce násilí.

„Myšlenka rady šaría stále není řídícími orgány Spojeného království právně uznávaná. Fakt, že i přes to došlo k jejímu založení a že je půda postupně dobývána muslimskou komunitou a dosažení zadostiučinění těmito lidmi, kteří usilují o nadvládu, jdou všechny přípravné kroky směrem k vytouženému cíli. Odvážně dobývají v hostitelské komunitě svou správnost islámského zákonného systému a pomoc a usilují o porozumění, ze kterého by mohli  profitovat,“ hrdě prohlašuje rada šaría Leyton. „Zkušenost získaná učenci, kteří jsou součástí těchto postupů, se zaslouží o to, že budou více připraveny pro eventuální uznání islámského práva.“

(KMi, Foto: Spectral-Design / Shutterstock.com)