Všechny výzkumy z poslední doby zaměřené na obratnost, fyzickou zdatnost a technické dovednosti dětí se shodují v tom, že tyto schopnosti u nich výrazně klesají.

Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky hovoří o branné připravenosti v Česku

Jsem přesvědčen o tom, že se nerodí jiné děti, než třeba před padesáti, nebo sto lety. Určitě se rodí stejné. Naopak současná společnost jim je schopná dát daleko víc možností, než třeba před sto lety. Píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Zdeněk Ertl.

V čem je tedy problém poklesu výše uvedených schopností dětí? V rodině, ve škole, v celé společnosti? Asi trochu ve všem. Jisté je, že by se tomuto problému mělo věnovat daleko víc pozornosti. Přímo s tím souvisí i schopnost dnešních dětí úspěšně, bude-li to potřebné, zvládnout ve svém životě různé krizové situace.

Samozřejmě věřím v sílu a potřebu diskuzí či polemik, vždy je ale třeba, aby co nejdříve vedly k nějakým praktickým a hmatatelným výsledkům.

Jsem proto velmi rád, že se nám na cestě ke zvýšení úrovně brannosti podařilo udělat další praktické kroky.  V pondělí 30. května 2016 vyhlásilo Sdružení sportovních svazů České republiky ve spolupráci s Českou unií sportu projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití, který je zaměřen na rozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže do 18 let.

Cílem Projektu je přispět k tomu, aby stále více mladých lidí získávalo znalosti a dovednosti, které jsou spolu s fyzickou kondicí potřebné ke zvládání různých, stále frekventovanějších krizových životních situací, a tím se postupně kvalitativně zlepšovala branná připravenost občanů. V rámci projektu se budou děti prostřednictvím mnoha zajímavých sportovních odvětví učit orientovat a přežít v přírodě, zvládat vodní živel, zachraňovat kamarády v různých situacích, zacházet se zbraněmi.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstok)

Komentáře