Švýcarsko neudělilo občanství muslimkám, nechtěly se koupat

0
158

Švýcarský kanton Basilej odmítl udělit občanství dvěma muslimským dívkám, které se z náboženských důvodů odmítaly účastnit povinné školní výuky plavání a školních táborů.

Případ se dotýká dvou sester ve věku 12 a 14 let, které přicestovaly do Švýcarska v minulém roce. Jedná se o první případ tohoto druhu, který by mohl představovat precedens.

V rozhovoru pro vysílání SRF, Stefan Wehrle, prezident  výboru pro udělovaní občanství, uvedl, že mladí lidé, kteří chtějí, aby se stali švýcarskými občany musí prokázat, že splňují i požadavky švýcarského vzdělávacího systému.

Vzhledem k tomu, že výuka plavání je povinná na basilejských školách – a na mnoha jiných místech ve Švýcarsku, včetně Curychu a Bernu – neúčast znamená, že student nesplňuje požadavky.

„Ten, kdo nesplňuje podmínky, porušuje zákon a proto nemůže být naturalizován,“ vysvětlil Wehrle.

Již dříve švýcarské soudy odmítly odpustit muslimským rodinám s dětmi lekce plavání, rozhodly tím, že nároky na integraci do společnosti se musí stavět před náboženství.Basilejské úřady rodiče trestají pokutami za odmítnutí účasti v dětských kursech plavání.

Důkazy pro integraci do společnosti jsou důležitou součástí procesu získání švýcarského občanství, v němž rozhodují kantonální úřady, obecní úřady a místní výbory.

Letos Švýcarskem s velkou odezvou proběhla kauza muslimských chlapců ve věku 14 a 15 let, synové basilejského Imama, kteří odmítli potřást si rukou s učitelkou, tvrdili, že je to proti islámu, který pro ně zakazuje fyzický kontakt s opačným pohlavím. Jejich otec v lednu podal žádost o švýcarské občanství.

Úřady rozhodly, že chlapci musí podat učitelce ruku, jinak rodina zaplatí pokutu. Na rozhodnutí úřadů o udělení švýcarského občanství chlapcům z Therwilu se čeká. Podobně není rozhodnuto ani v případě dívek z Basileje.