Iniciátoři hlasování vyzývají k normalizaci vztahů s Ruskem a obnovení původních obchodních a politických vazeb mezi zeměmi Evropského společenství a Ruské federace.

Kyperský parlament hlasoval pro usnesení o zrušení sankcí EU uvalených na  Rusko. Dokument předložillo 33 poslanců z kyperské „Pokrokové strany pracujících“, 17 poslanců se zdrželo hlasování, nikdo nebyl proti.

Všech 17 poslanců, kteří se zdrželi hlasování, jsou členy vládnoucí Demokratické strany. Ve svém projevu ke zrušení protiruských sankcí uvedl vůdce Demokratické strany Averof Neophytou, že on a jeho strana uznávají význam vztahů mezi Ruskem a Kyprem, takže nemohou hlasovat proti, ale vzhledem k tomu, že Kypr je členem Demokratického shromáždění Evropské unie nemohou takovou iniciativu podporovat.

Schválená rezoluce vyzývá vládu Kypru k zahájení jednání v rámci Evropské rady k odstranění protiruských sankcí. Dokument rovněž poukázuje na nutnost vytvořit podmínky pro zrušení zákazu ze strany Ruska při dovozu zboží na Kypr.

„Jsme přesvědčeni, že sankce nespravedlivě uvalené na Ruskou federaci neodrážejí zodpovědnost za události, které se dějí na Ukrajině. To je důvod, proč jsme se rozhodli přijít s takovou iniciativou k Evropském parlamentu ..“ řekl generální tajemník Pokrokové strany pracujícího lidu Andros Kyprianou.

V prohlášení je dále uvedeno, že „sankce působí kontraproduktivně a nepřispívají k řešení krize na Ukrajině Namísto toho mají pouze negativní politické a ekonomické důsledky jak pro Rusko tak pro všechny členské státy EU „.

V roce 2014 Evropská unie uvalila sankce proti Rusku v souvislosti s událostmi na Ukrajině a připojení Krymu k Rusku, sankce byly opakovaně prodlouženy a rozšířeny.  Bylo přerušeno jednání o bezvízovém režimu a nové základní dohody o spolupráci, byl zaveden zákaz vstupu do EU pro některé ruské úředníky a  byl zmrazen jejich majetek. Na sankčním seznamu je 151 lidí a 37 ekonomických subjektů.

V srpnu 2014 Rusko odpovědělo na sankce Evropské unie, Spojených států, Austrálie, Kanady a Norska kontrasankcemi, které zakazují do Ruska dovoz ovoce, zeleniny, mléčných a masných výrobků.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře