Soros uviedol 7 faktorov pre stratégiu EÚ v migračnej politike. Európe radí, aby na utečencov vyhradila oveľa väčšie množstvo finančných prostriedkov a aby migrantami nahradila starnúce obyvateľstvo.

V nemeckom denníku Die Welt vyšiel článok, ktorého autorom je predseda organizácií Soros Fund Management a Open Society Foundations, Goerge Soros.

„Namiesto toho, aby vyjadrili solidaritu v boji proti tejto hrozbe, členské štáty EÚ sú stále menej ochotné spolupracovať. Tým, že stavajú ploty, sledujú sebeckú imigračnú politiku na úkor svojich susedov, a EÚ sa ďalej rozdeľuje, čo vážne škodí všetkým členským štátom a globálnym štandardom ľudských práv,“ začína sa článok.

„Ako by komplexnej stratégie vyzerať? Bez ohľadu na to, aká bude jej konečná podoba, mala by byť založená na siedmich pilieroch,“ pokračuje Soros. Tu je jeho sedem pilierov, na ktorých by mala stáť migračná politika EÚ:

Po prvé, Európska únia musí prijať značný počet utečencov priamo z prednej línie štátov, a to bezpečne a usporiadane. Po druhé, Európska únia potrebuje znovu získať kontrolu nad svojimi hranicami. V súčasnej dobe sa na hraniciach dejú scény chaosu, ktoré verejnosť odsudzuje.

Po tretie, Európska únia musí uvoľniť dostatok finančných prostriedkov na financovanie migračnej politiky. Odhaduje sa, že minimálne 30 miliárd eur je potrebných každoročne na tento účel už niekoľko rokov.

Po štvrté, EÚ musí vyvinúť spoločné mechanizmy na ochranu hraníc, rozhodovanie o žiadostiach o azyl a presídlení utečencov. Jednotná európska azylová procedúra by obnovila dôveru medzi členskými štátmi.

Po piate, dobrovoľný koordinačný mechanizmus pre presídlenie utečencov. Európska únia nemôže nútiť členské štáty prijať utečencov a na druhej strane nemôže nútiť utečencov ísť do krajín, kde sú nežiadúci.

Po šieste, Európska únia potrebuje krajiny, ktoré prijímajú utečencov, podporovať oveľa silnejšie a musí byť štedrejšia vo svojom prístupe k Afrike. Namiesto súčasnej rozvojovej pomoci by EÚ mala ponúknuť skutočné “veľké riešenia”, ktoré sa zameriavajú na potreby prijímajúcich krajín.

  Maďarsko osvobozuje uprchlíky uvězněné na jeho hranici, ale zpřísňuje pravidla

Posledným bodom je dlhodobé vytvorenie príjemného prostredia pre ekonomických migrantov. S ohľadom na starnutie populácie v Európe pozitíva spojené s migráciou výrazne prevyšujú náklady na integráciu migrantov.

Kríza utečenca je najpálčivejším problémom v Európe

To všetko je nevyhnutné, aby sa upokojili obavy verejnosti z chaotických vĺn žiadateľov o azyl, aby sa zabezpečilo, že novo prichádzajúci budú plne integrovaní a v neposlednom rade budovať výhodné vzťahy s krajinami Stredného východu a Afriky a v súlade s medzinárodnými európskymi humanitárnymi záväzkami.

Utečenecká kríza nie je jedinou krízou, ktorej musí Európa čeliť, ale je to tá najnaliehavejšia. Ak aj bude dosiahnutý významný pokrok, znamenalo by to, že bude potrebné prekonať ďalšie problémy.

(KPa, hs.sk, Foto: Giannis Papanikos / Shutterstock.com)

Komentáře