V minulosti existovaly vážné obavy nad bezpečností očkovacích vakcín, ale v současnosti se objevil nový problém, který vznikl v souvislosti se společností Monsanto.

Bylo zjištěno, že mnoho očkovacích látek je kontaminováno herbicidy, které masově vyrábí firma Monsanto a používá po celém světě. Chemická látka, která se používá k zabíjení hmyzu, se používá i do injekcí.

Výsledky byly publikovány v pěti recenzovaných článcích výzkumníkům Dr. Anthonym Samselem.

Články se týkaly herbicidu glyfosátu (účinná látka v Roundup). Výsledky o infikovaných vakcínách se nacházejí v šestém díle časopisu, který má být zanedlouho publikován.

Nejvíce znepokojující je, že Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikovala tuto chemickou látku jako „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“.

Jak se pesticidy dostaly do očkovacích vakcín

Potenciální vysvětlení pro kontaminaci je, že mnohé vakcíny obsahují vedlejší živočišné produkty, jako jsou želatina, hovězí kasein, hovězí sérum, telecí sérum, nebo kuřecí vaječné bílkoviny.

Zvířata žerou plodiny, které byly potřísněny pesticidy a takovým způsobem se přenášejí do očkovacích vakcín.

Samsel napsal dopis kongresu, ve kterém uvedl:

Prošel jsem několik skupin vakcín a identifikoval několik vektorů kontaminace. Patří mezi ně pomocné látky, jako jsou želatina, vaječná bílkovina a podobné substráty používané k výrobě vakcín.

Zjistil jsem, že želatina a vaječná bílkovina byly kontaminovány herbicidy na bázi glyfosátu ze zvířat krmených stravou kontaminovanou tímto herbicidem.

Tato kontaminace se přenáší do tisíců spotřebitelských výrobků, jako jsou vitamíny, bílkovinné prášky, víno, pivo a jiné spotřební materiály, u nichž je želatina jejich součástí nebo se používá při procesu rafinace a zpracování.

Kongres na jeho dopis neodpověděl.

Mezi vakcíny, u nichž byla prokázána kontaminace glyfosátu, patří následující:

1. MMR (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám)
2. Varicella (proti neštovicím)
3. Zostavax (proti pásovému oparu)
4. ProQuad (MMR, zarděnky, varicella)
5. Fluzone Quad (vakcína proti chřipce)
6. Vakcína Engerix-B (proti žloutence typu B)

Závěr

Kontaminace byla zjištěna v různých vakcínách, což znamená, že je to rozšířený problém.

Dr. Samsel dosud nedostal na svůj dopis odpověď.

(KPa, Alternativnimagazin, Foto: Shutterstock)