Za islámský terorismus mohou bílí, tvrdí protiteroristická koordinátorka

Za islamský terorizmus môžu bieli, tvrdí novozvolená protiteroristická koordinátorka.

Novozvolená švédska koordinátorka proti terorizmu, Anna Carlstedt, vyhlásila, že islamský terorizmus spôsobuje „biela sila“.

Po niekoľkých hodinách po tom, čo bola zvolená do tejto funkcie, s ňou bol urobený rozhovor vo švédskom rádiu, kde sa jej redaktor opýtal, že prečo sa vo Švédsku nachádza najviac sympatizantov a podporovateľov extrémistických skupín na Strednom východe v pomere na jedného obyvateľa:

„Myslím si, že existujú dva rôzne typy ohnísk extrémizmu. Čo dnes vidíme je, že je tu nejaké vzájomné pôsobenie medzi nimi. Je pravda, že islamský extrémizmus naberá na sile, ale zároveň je aj výsledkom hnutia extrémistickej pravicovo-orientovanej bielej sily.“

Tvrdiac, že „príčinou tohto vzájomného pôsobenia je spoločnosť, ktorá sa čím ďalej, tým viacej polarizuje“, Carlstedová porovnala islamský teror so Švédmi, ktorí sú nespokojní s politikmi v ich krajine:

„Vidíme nárast extrémizmu a vidíme mnoho hrozieb a nenávisti voči zvoleným predstaviteľom, úradníkom a ostatným. Máme to tu vo Švédsku a môžeme to vidieť i v mnohých iných krajinách.“

Novinárka, Linda Nordlundová, v úvodníku novín Svenska Dagbladet, vyjadrila znepokojenie nad novozvolenou proti-teroristickou koordinátorkou:

„Vo všetkých rozhovoroch, ktoré som čítala, opisuje extrémistov ako „ľavicovo a pravicovo orientovaných, zo všetkých náboženstiev. Moja dôvera v nej je nulová, pretože sa vytrvalo bráni jasnému pomenovaniu, čo je džihádizmus zač. Ak chce byť úspešnou koordinátorkou, musí pomenúvať veci jasne a zreteľne.“

(KPa, hs.sk, Foto: Shutterstock)

Přejít nahoru