O víkendu 25. a 26. března 2017 se uskuteční přesun příslušníků U.S. Army, přes území České republiky, v rámci koaličních opatření alianční Posílené předsunuté přítomnosti (eFP – Enhanced Forward Presence). Součástí přesunu bude i několik příslušníků ozbrojených sil Velké Británie.

Jak informoval ministerský web jednotka cízích vojsk v celkovém počtu 125 vozidel a téměř 550 osob se bude na území České republiky přesunovat po trase Rozvadov – Stará Boleslav – Náchod. Při přesunu budou v maximální míře využity dálnice a rychlostní komunikace. První den bude přesun veden po dálničních komunikacích D5, D0 (dálniční okruh Prahy) a D10. Druhý den budou využity dálnice D10 a D11 a dále silnice první třídy I/33 pé ve směru na Náchod. Zahájení přesunu po území ČR je v sobotu plánováno v cca. 9.00 hodin. V neděli pak první část konvoje vyrazí na cestu zhruba v 7.00 hodin.

Vzhledem k celkovému počtu osob a vojenské techniky bude kolona s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu rozdělena do 7 proudů. Plánovaný časový rozestup mezi jednotlivými proudy je stanoven na 30 až 60 minut.

Přesuny po území České republiky budou doprovázeny a zabezpečeny příslušníky Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky. K realizaci přesunu byla navázána potřebná součinnost i se zástupci dotčených samospráv, které byly předem informovány.

Přenocování jednotky je plánováno v areálu Jaselských kasáren v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V rámci přesunu nejsou plánovány ukázky pro veřejnost. Celková doba přesunu na území ČR nepřekročí 48 hodin.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře