Facebook se stal místem střetu zastánců absolutní svobody slova a těch, kteří naopak hovoří o nutnosti „regulovat a postihovat“. Zatímco v sousedním Německu mnoho případů končí u soudu, v České republice se zatím vše řeší většinou blokací facebookového účtu.

Facebook čelí soustavně tlaku západních vlád, které požadují, aby tato společnost nějakým způsobem regulovala „hate speech“.

Tedy nenávistné projevy proti sexuálním, náboženským či národnostním menšinám a jednotlivcům. Masivně dotovanému vládnímu projektu HateFree Culture sice již k velké nelibosti bývalého ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera odzvonilo, ale monitorováním domnělých či skutečných projevů nenávisti se zabývá mnoho „neziskovek“.

Je třeba vyvracet mýty

Patří mezi ně také nevládní nezisková společnost Člověk v tísni, jež v roce 2015 hospodařila s 1,5 miliardou korun, ze kterých více než polovina přišla ze zahraničí. Jak z Evropské unie, tak přímo z rozpočtů zahraničních vlád. Právě z těchto peněz tak byl financován projekt „Podpora tolerantní společnosti“. V rámci tohoto projektu vznikla analýza s názvem „Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích“, která je kompletně dostupná na webu.

V osmé kapitole se autoři analýzy zabývají možnostmi postupu proti hate speech. „ Mezi pracovníky neziskových organizací, aktivisty, novináři a dalšími lidmi snažícími se bránit nenávistným projevům a růstu xenofobie ve společnosti se často opakuje sdílené přesvědčení o nutnosti větší informovanosti, vyvracení mýtů apod,“ píše se v analýze. Někteří zastánci absolutní svobody slova tvrdí, že aktivisté zdaleka nezůstávají jen u „vyvracení mýtů“. Podle jejich názoru se přímo podílí na jejich udávání a následném zablokování.

Někdo po nás určitě jde

V posledních dnech tak došlo k zablokování účtu některých občanských aktivistů, kteří mají jedno společné: Staví se kriticky k ilegální migraci a islámu. Asi nejznámější z nich, docent Martin Konvička, byl na Facebooku zablokován již několikrát. Před lety se dokonce kvůli jednomu svému komentáři ocitl před osudem a byl také obžalován. Aktuálně bude Konvička dle svých slov opět předvolán k dalšímu výslechu. Za posledních pár měsíců byl zablokován hned dvakrát.

„Letos v květnu to bylo na třicet dní, což je asi nejdelší možný ban. A právě teď jsem dostal dalších třicet dní proto, že jsem sdílel text o návrhu zakázat kouření i na zahrádkách. Přidal jsem k tomu článku jen slovo „buzíci“ a už to bylo. Já přitom nejsem žádný homofob a nikdo mě snad ani z něčeho podobného nemůže obviňovat. Odmítám každopádně, aby se trestalo za použití slova, které s jistou míry nadsázky běžně používá. To bychom potom nemohli říkat už vůbec nic,“

Konvička se domnívá, že hromadná blokace jeho i dalších občanských aktivistů, jako je Pavel Pešan, Eva Hrindová nebo Jordana Jirásková, není náhodná. „Musí jít o koordinovanou akci, protože kvůli jedné či dvěma stížnostem by Facebook nikoho nezablokoval,“ soudí entomolog z Jihočeské univerzity. Po informaci redakce serveru ePortal.cz, jak aktivně se tzv. „hate speech“ zabývá například Člověk v tísni v čele s bývalým studentským vůdcem Šimonem Pánkem, Konvička nešetří kritikou.

Ubohý klávesnicový udavač v pruhovaných ponožkách

„Pokud je pravda, že se nějaké neziskovky a aktivisté cíleně zaměřují na své ideové odpůrce a snaží se je hromadně „udávat“ kvůli jejich komentářům na Facebooku, bylo to dost alarmující signál. Někdejší hrdina mé generace Šimon Pánek by tak klesl na úroveň ubohého klávesnicového udavače v pruhovaných ponožkách,“ říká Konvička, který ve svém negativním názoru na činnost Člověka v tísni v oblasti „boje proti hate speech“ rozhodně není osamocen. Bývalý místopředseda Svobodných a občanský aktivista Pavel Pešen má obdobný názor.

„Byl jsem blokován několikrát, bez zdůvodnění. Vždy po sdílení statusu, který kritizoval islám jako nenávistnou ideologii nebo teď naposledy po označení šéfa Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka za zrádce, poněvadž přivítal uvalení sankce na ČR z EU za nepřijímání migrantů. Jako svolavatel demonstrací a politicky aktivní člověk jsem se zřejmě dostal do hledáčku zpolitizované neziskovky Člověk v tísni, oni si vytipovávají tzv. “ opinion leaders“ a pomocí anonymních udání blokují těmto lidem fb profily, aby oslabovali hnutí občanského odporu,“ Pešan, které mu byly zablokovány v posledních několika dnech hned tři facebookové profily.

Své zkušenosti s blokací na Facebooku má i Jordanka Jirásková, která se, stejně jako Konvička a především Pešan, angažovala v kauze sourozenců Michalákových, kteří byli z rozhodnutí norského soudu odebráni jejich matce. „První blokace přišla v lednu minulého roku za to, že jsem v příspěvku o Norsku přirovnala norský barnevernet k nacistickému lebensbornu a přidala jsem k tomu fotky z lebensbornu. Někdo mě tehdy nahlásil a Facebook mě blokoval na tři dny za propagaci nacismu a realistické vyobrazení násilí,“ glosuje Jirásková.

K další blokací Jiráskové na Facebooku došlo kvůli sdílení cizího obsahu a k poslednímu za její komentář k teroristickému útoku v Londýně. „ A právě teď je to potřetí. A to proto, že jsem napsala krátce po útocích v Londýně, že tam vraždily muslimský přivandrovalecký svině. Jelikož jsem během blokace udělala mnoho práce, ihned po odblokování budu znovu psát pravdu,“ slibuje nezdolná aktivistka.

V nejnovější vlně blokací na Facebooku byl dočasně umlčen i pravicový sociolog a někdejší vyzyvatel Petra Macha ve volbách o předsednictví ve Straně svobodných Petr Hampl. Ani ten nepochybuje o tom, že šlo o předem připravenou akci. „Téměř jistě šlo o koordinovanou akci, během půl dne bylo zablokováno minimálně 10 lidí. Třeba v mém případě bylo shledáno „porušení zásad komunity“ u 14 dnů starého postu,“ uvedl Hampl na dotaz redakce serveru ePortal.cz

Blokace za sdílení rozhovoru z Parlamentních Listů

Aby bylo genderové vyváženosti učiněno aspoň trochu za dost, oslovila redakce dalšího kritika levicové agendy ženského pohlaví. Je jí bývalá dlouholetá členka ODS a zakladatelka hnutí Naštvané matky Eva Hrindová. Ta byla doposud na Facebooku zablokována třikrát. „Nejprve na 24 hodin, poté na týden a nyní na 30 dní. Vždy to bylo za příspěvek zveřejněný na stránce Naštvané matky. Je evidentní, že naše stránka, která se nevěnuje jen antiislámu, leží v žaludku mnoha sluníčkářským aktivistům. Naše příspěvky zřejmě nahlašují ve velkém, což je pak zdrojem mých blokací,“ domnívá se Hrindová.

Všechny tři případy se nějakým způsobem týkaly muslimů. „V prvním případě jsem byla zablokována za nevinný vtip ohledně inteligence muslimů. V druhém případě to bylo za zveřejnění velmi povedeného obrázku, který parodoval letáky Lídlu a velmi názorně nabízel výbušné produkty v rámci arabského týdne. Říkala jsem si, že tyhle vtipy asi někoho hodně štvou a svou blokaci jsem tedy přijala v klidu. Byl to hodně černý humor,“ konstatuje Hrindová s nadsázkou.

„Ovšem moje poslední blokace mě nadzvedla ze židle. Bylo to za sdílení rozhovoru z Parlamentních listů s exmuslime Ali Sinou. K tématu jsem vytvořili názornou infografiku, která byla hodně úspěšná. Dosah toho obrázku s rozhovorem se blížil ke sto tisícům. Jde o zásadní porušení svobody slova, hraničící s totalitními praktikami. Slušně řečený a věcný názor člověka, který má zkušenosti ze života v muslimských komunitách, je považován za škodlivý? Co to sakra je?,“ zlobí se padesátnice z Olomouce.

Neziskovky propagují cenzuru

Výše oslovení „facebookáři“ připouštějí, že některé z jejich komentářů jsou poněkud ostřejší. Argumentují však tím, že jejich slova jsou často jen vyjádřením okamžité emoce nad konkrétní situací a na rozdíl od teroristických útoků či třeba kroků norské sociálky Barnevernet, neničí lidské životy. Za všechny to lapidárně shrnuje Martin Konvička. „Pokud mohou v západoevropských zemích i u nás muslimové beztrestně propagovat své nehumánní právo šaría a vždy se skryjí za svobodu slova, proč bychom měli být my trestáni za poněkud peprnější a mnohdy jen s nadsázkou napsané komentáře na sociálních sítích?,“

Doslova za pět minut dvanáct ještě redakce serveru ePortal.cz přidává reakci známé advokátky Kláry Samkové. Přirozeně především proto, aby byly naplněny genderové kvóty a počet oslovených mužů a žen, kteří dostali v tomto článku prostor, se vyrovnal ve férovém poměru „50 na 50“. Samková po vzoru Konvičky a Pešana rovněž věří, že v aktuálních hromadných facebookových blokacích má prsty mocná nevládní nezisková společnost Člověk v tísni a její již jednou v tomto textu zmiňovaná analýza Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích.

„V poslední době je na fb zablokováno několik lidí, kteří opakovaně upozorňují na problémy s islámem a migranty. Ideologickým podkladem pro tyto cenzurní zásahy je pravděpodobně tato zpráva Člověka v tísni. Hlavním problémem dle nich je, že „někdo“ vsugerovává čtenářům, že jim od nějaké skupiny hrozí nebezpečí případně narušení jejich čistoty, integrity a identity. Učiním vše pro to, abych „Člověka“ jako organizaci propagující cenzuru, bránící reálnému náhledu na politickou i sociální situaci Evropy, jako organizaci, sdružující lidi cítící se nadřazeně, zastavila. Čekám, kdy budu blokována,“ napsala Samková na svém Facebooku.

Jedeme dál. Nás nezlomí!

Ačkoli redakce serveru ePortál.cz oslovila skupinku zablokovaných kritiků islámu a praktik norské sociální služby Barnevernet, Martin Konvička, Pavel Pešan, Jordanka Jirásková, Petr Hampl a Eva Hrindová se nezávisle na sobě shodují na tom, že ve svých aktivitách i přes blokování na Facebooku a další překážky, které jim komplikují profesní i osobní život, hodlají pokračovat. Své občanské postoje vnímají jako poslání a způsobe sebevyjádření svých občanských postojů. To samé se dá ale říci i o nevládních neziskových organizacích a jejich boji proti „hate speech“.

Lze tak očekávat, že udávání a následné blokování na Facebooku bude i nadále pokračovat. Postoje v pohledu obou stran na svobodu slova, multikulturalismus, politickou korektnost a konkrétně také na kauzu sourozenců Michalákových nebo migrační krizi jsou natolik odlišné, že se brzy může i v České republice znatelně rozšířit trend, který je například v sousedním Německu téměř na denním pořádku. Aktivity kritiků islámu zde totiž nekončí jen dočasným zablokováním profilu na Facebooku, ale přímo u soudu.

Ať už za politicky nekorektní vyjádření na adresu náboženských, sexuálních a národnostních menšin, ale třeba i sdílením kriticky laděných článků a vtipů. V Německu tak byla před několika dny odsouzena šedesátnice z Berlína za šíření textu ve znění: Otázka: Co máte proti uprchlíkům? Odpověď: Kulomety a granáty. Soud ji vyměřil pokutu ve výši 1350 eur. Ještě hůře dopadl muž z saské Kamenice, který po zveřejnění informace o znásilnění nezletilé dívky marockým žadatelem o azyl napsal na Facebooku, že by měl pachateli někdo „rozkopat hlavu“. Od soudu odešel s pokutou 3 500 eur, tedy v přepočtu přes 70 000 korun.

(KPa, skn.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře