V Berlíně se rozvinul prosperující trh kolem ubytování uprchlíků. Majitelé penzionů a ubytoven dostávají měsíční nájemné až do výše 3.500 euro za poskytování jednotlivých místností, náklady hradí úřady sociálního zabezpečení.

V jednotlivých obvodech více jak polovina žadatelů o ubytování není  monitorována Státním úřadem pro uprchlíky (LAF) nebo centrem pro ubytování. V okresech je anarchie, říká Georg Classen z Rady pro uprchlíky.

Pokud jsou uznáni jako uprchlíci tak přestanou spadat do kompetence Zemských úřadů pro uprchlíky, ale do úřadů sociální péče a ty jim jsou povinné zajistit ubytování. Kvůli nedostatečným kapacitám úřady „berou“ veškeré nabídky ubytování, které mohou získat, což mnozí majitelé nemovitostí zneužívají.

Kvůli problémům s kapacitami  se úřady vrací i k penzionům a hotelům, se kterými LAF ukončil kvůli špatné kvalitě spolupráci. V seznamu ubytování, který vedou obvodní uprchlická centra, jsou čtyři z pěti nabídek považovány za ne zcela legální.

„Nadále nebude možné platit nemožné ceny za nemožné ubytování,“ stěžoval si starosta berlínského centrálního obvodu Stephan von Dassel (Zelení).

Zároveň pronajímatelé nabízejí jednotlivým úřadům pro uprchlíky LAF aktivně byty za zálohu nebo agenturní poplatky. Policie varovala před nabídkami podvodníků.

Počet zákazníků takových pronajímatelů neustále roste. Pracovníci úřadů pro uprchlíky informovali o případech, kdy byla místnost pronajata dvakrát. Pronajímatel vydělal 780 místo 390 euro. Mluvčí Oblastního ředitelství potvrdili, že nedochází ke spolupráci. „Pracovník v Jobcenter Mitte neví, jestli kolega v Tempelhof již nepronajal stejný byt ve Spandau.“

V zásadě každý z obvodních úřadů v Berlíně hledá byty v celé městské oblasti. Úřady zjevně používají velmi velkoryse peníze daňových poplatníků. Berlínský senát očekává v budoucnu značné dodatečné náklady. V rozpočtu na příští rok je navrhováno 340 milionů euro. Na rok 2019 se předpokládá navýšení na  441 milionů euro.

  Německo čelí nejen masové vlně migrantů, ale už i jejich žalobám

Výrazný nárůst kolem 100 milionů euro je dán do značné míry zvýšením počtu uprchlíků. Pro Berlín je na druhé straně finanční zátěž nižší, protože spolková vláda kompenzuje náklady na ubytování.

(JRu, prvnizpravy.cz)

Komentáře