Američania, ako mnohokrát pred tým, evakuovali poľných veliteľov z problematickej oblasti v Sýrii do bezpečia svojej vojenskej základne. Helikoptérami, počas noci a v malých výškach.

Ako býva zvykom, radových bojovníkov ponechali napospas IS Hunters, Sýrskej armáde a Vagnerovcom. Veliacich kádrov s bojovými skúsenosťami veľa nezostáva a Američania ich potrebujú na iné, nové úlohy. Predpokladané miesto ich činnosti má byť Nová sýrska armáda aj Európa.

Situácia na bojisku v Sýrii nebola po nástupe Rusov v septembri 2015 nijako prevratná. Zo začiatku sa sústredili na zjavné ciele: centrálne skladiská zbraní a munície, továrne na výrobu výbušnín a na veľké výcvikové tábory. Ako skvalitňovala činnosť rozviedka, tak rástla podpora Sýrskej armády jednak priamo v boji, ale aj likvidáciou citlivejších a utajených cieľov. ISIS rýchlo začal meniť taktiku a vytvoril primitívny, čiastočne fungujúci systém včasnej výstrahy pred náletmi a velitelia prežívali ruské letecké útoky úspešnejšie, ako mužstvo.

Prielom nastal použitím striel Kaliber. Malé lode z Kaspického mora vystrelili salvu ťažkých verzií striel s plochou dráhou letu a svet zostal šokovaný. Jednak tým, že Kalibre existujú a sú účinné a potom faktom, že fregaty dokážu z vnútrozemského mora ovládať veľkú časť Blízkeho východu. (Kaspické loďstvo dovtedy aj Rusi nazývali posmešne Ozernyj flot – Jazerná flotila.) Okrem malej výšky, meniacej sa dráhy, výkonného REB a útočenie v spolupracujúcich salvách umožnili ešte jeden druh útoku: horizontálny nálet na cieľ. Veliteľské stanoviská vytesané v kolmých stenách vádí a umiestnené dostatočne hlboko pod povrchom mali povesť nezraniteľnosti konvenčnými zbraňami. Až do augusta 2016, kedy priletela salva „ľahkých“ Kalibrov a dva z nich vleteli vodorovne do vchodov komplexov, určených pre zahraničných poradcov a inštruktorov. Vysoko brizantná hlavica, vybuchujúca priamo v „obývačke“, nie je zlučiteľná so životom. Ruská rozviedka vyčíslila straty na 28 dôstojníkov Západnej Európy, USA  a Izraela.

Od tohto momentu si nik z teroristov a pomáhačov nebol istý životom, preto zriaďovatelia zástupnej armády ISIS prikročili k postupnému sťahovaniu cenných kádrov. Nie k záchrane, sú určení skôr či neskôr na odpis, no ešte musia splniť určité úlohy. Po sérii úspešných likvidácií teroristických štábov tento proces urýchlili a selektívne odvážali okrem vlastných inštruktorov aj rezačov hláv. Zo začiatku na sever Sýrie do tábora Američanov Šaddádí, do Turecka, Izraela a  neskôr po roztržkách do americkej základne Tanf na juhu Sýrie. (Vraj sa tam zdržiava už mnohokrát zabitý kalif Al Bagdádí.) Tu podstupujú výcvik na boj v nových podmienkach. Teda buď s použitím novej taktiky (partizánsky boj v Sýrii), alebo v novom prostredí (Západná Európa).

Perimeter nelegálnej základne Tanf v južnom výbežku Sýrie, zovretom medzi Libanon, Jordánsko, Golanské výšiny a Irak, je 55 km a komplet ho blokuje Sýrska armáda. Rusko podrobne sleduje tieto činnosti a po čiastočnom stiahnutí vojsk na domovské základne je schopné kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní zaujať pôvodné pozície. K problematike sa v polovici decembra vyjadril prezident Putin.

Ruský líder je známy tým, že nikdy nehovorí do vetra. Jeho prejavy sa oplatí analyzovať, pretože vo vetách a medzi nimi sú ukryté udalosti, ktoré sa stali a ktoré sa stanú. Počas nečakanej návštevy vojenskej základne Hmimím, pri príležitosti odchodu Rusov zo Sýrie, predniesol príhovor. V ňom zdôraznil, že „pokiaľ teroristi opäť pozdvihnú hlavu, tak na nich zaútočíme takým spôsobom, že niečo podobné doposiaľ nezažili“. Tu je nutné zbystriť pozornosť. Rusko počas bojov proti Daešu vyskúšalo v praxi vyše 160 nových zbraňových systémov, o väčšine ktorých laická verejnosť ani netuší. Strely s plochou dráhou letu, inteligentné aj konvenčné bomby, termobarické zbrane, nové ostreľovacie pušky s malým kalibrom a mnoho iného už teroristi zakúsili. Preto sa môže jednať buď o nový druh ničivých zbraní, alebo o hierarchicky dôležitejšie ciele.

V prvom prípade môžeme vylúčiť jadrové zbrane a špekulovať nad novým, neznámym druhom konvenčných zbraní. V prípade druhom (veľmi odvážna úvaha, až špekulácia), klasický útok povedie tam, kde teroristi zostali. Na bojovom poli sú porazení, ale prebieha ich preskupovanie na dvoch amerických základniach, ktoré oficiálne ani neexistujú. Možno Rusi, strániaci sa otvoreného konfliktu a provokácií k nemu, pošlú Kalibre práve tam. Američania výstrahu od Ministerstva obrany RF dostali v oficiálnom vyhlásení (v Russia Today), že USA vyzbrojujú a cvičia bojovníkov a veliteľov ISIS. Zároveň v tých dňoch preniklo na verejnosť vyhlásenie prezidenta Trumpa, že 44.000 vojakov USA je platených bez toho, aby ako vrchný veliteľ vedel, kde sú dislokovaní a aké plnia úlohy. V kombinácií fráz, vyslovených obomi stranami, môžeme tvrdiť, že Spojené štáty naozaj zorganizovali, vyzbrojili a dodnes podporujú Daeš a Rusi už majú toho plné zuby. Či toto naozaj Putin odkázal svetu sa dozvieme až z konkrétnych činov Ruska v Sýrii.

(JRu, hlavnespravy.sk)

Komentáře