Způsobují mobilní telefony mozkové nádory?

Mobilní telefony a karcinogenní účinky
Fajtem je, že dnešní amplitudově modulované vysokofrekvenční signály jsou velmi podobné EFL magnetickým polím, které vyzařují silnoproudá vedení, a které mají prokázané karcinogenní účinky. Problém spočívá v tom, že žádné mobilní zařízení v dnešní době nevyzařuje natolik silný signál, aby přímo poškodil jakoukoliv buňku v našem organismu.

Jenže na druhou stranu je nutno si uvědomit, že žijeme v prostředí, které je doslova zamořeno všemi možnými signály. Otázkou tedy zůstává, zda mírné, ale dlouhodobé působení vysokofrekvenční vln organismus skutečně poškozuje.

Poškození chromozomu a DNA informací
Studie vypracována v roce 2001 společností Energy Biotechnology nám přináší velmi podstatné informace. Při pokusu bylo zjištěno, že vystavení lymfatických buněk vedle větší antény vysílající intenzivní signál s kmitočtem 2,45 MHz při stálé teplotě 36,1 °C po dobu dvou hodin má silný vliv na jejich chromozomy, které poškozuje.

V praxi ale člověk takové intenzitě není vystaven. Avšak přesto časté užívání mobilních telefonů přináší zdravotní komplikace. Jaké to jsou?

Přímé poškození mozku není, ale vedlejší zdravotní obtíže jsou časté
Dnešní vědecká komunita sice nedokázala zatím přijít s žádným přesvědčivým důkazem, který by odhalil přímé poškození našeho mozku nebo organismu mobilními telefony, ale když se člověk nacítí sám na sebe, tak může pozorovat, že zde určitá zdravotní rizika přece jen jsou.

Doba mobilních telefonů zkrátka a jednoduše znamená, že dnes nás může kdokoliv skoro kdykoliv kontaktovat a ve většině případů ten telefon prostě zvedneme. To nás staví do situace zvýšené hladiny stresu jak psychického, tak i fyzického. Zvyšuje se zatížení pro náš mozek, uši i nervovou soustavu.

Tyto negativní projevy posiluje vliv moderní společností a trpí jimi značná část populace.

Negativní účinky časté telefonické komunikace:
psychická i fyzická vyčerpanost
oslabení imunitního systému
narušení schopnosti koncentrace
neschopnost se koncentrovat
poruchy spánku
bolesti hlavy
Rychlost evoluce dnešní doby z velké části stojí na možnosti komukoliv kdykoliv zavolat. Každý kdo někdy pracoval v call centru, tak ví o jakém psychickém i fyzickém stresu zde mluvím. Je to určitá daň za pokrok, kterou platíme. Nejvíce zasažené a ohrožené jsou děti, kterým dnešní mobilní zařízení způsobují ztrátu koncentrace a značně jim narušují vnímání reality, takové jaká je. Předpokládá se, že každá další generace bude vystavena většímu a většímu stresu pramenícího z dnešního informačního smogu.

Jak předejít negativním účinkům informačního smogu?
Nejlepší je vypnout si telefon i PC a jít do přírody. Avšak ne každý z nás má ve své životní situaci tyto možnosti. Co v takovém případě?. Na trhu existuje řada přírodních produktů, které nám pomáhají posílit naše mentální schopnosti i nervovou soustavu a oddálit tak jejich akutní vytížení. Pro posílení mozku i nervové soustavy můžeme doporučit ašvagandu, brahmi, gotu kolu, meduňku, ženšen, ostropestřec či levanduli.

Každopádně s jistotou lze říci, že každý z nás by měl vždy usilovat o tzn. odpojení se a dopřát si tak duševní i psychickou regeneraci.

(energiezivota.com, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru