Agresia dospievajúcich bude ale nižšia, pokiaľ budú títo ľudia aspoň z času na čas žiť vedľa parkov, lesov a iných zalesnených zón. Autori vedeckej štúdie, ktorí publikovali tieto závery v Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, tvrdia, že pokiaľ žije mladý človek od 9 do 18 rokov vo vzdialenosti maximálne do 1 km od nejakej súvislej zalesnenej plochy, tak sa začína správať oveľa slušnejšie, a tento efekt sa začína prejavovať už po jednom mesiaci života blízko prírody.

Lesy a parky upokojujú všetkých, bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Takže rodičia, ktorí sa snažia po narodení dieťaťa presunúť niekde na okraj mesta, alebo na vidiek, tak postupujú správne, pretože život na dedine, alebo bližšie k prírode do určitej miery pomáha vyhnúť sa nielen psychologickým problémom s deťmi.

(biosferaklub.info, foto: Pixabay.com)