Německo je opět používáno stejným způsobem jako během druhé světové války
Snad neexistuje žádný významnější příznak nadcházející finanční apokalypsy a ekonomického Armagedonu než pokračování NMIR (politika negativních úrokových sazeb) v některých zemích Evropské unie.
Přestože bylo o této naprosto hloupé a úmyslně destruktivní měnové politice napsáno mnoho, neobjevil se dostatek připomínek, které by vysvětlovaly její mimořádné důsledky.

Co je to „Politika záporných úrokových sazeb (NIRP)“?
Je to poněkud neobvyklý nástroj měnové politiky, v němž jsou nominální cílové úrokové sazby nastaveny na zápornou hodnotu pod teoretickou dolní hranici nulové procentní sazby.
Každý, kdo chápe centrální organizační princip bankovního systému s malými rezervami, ví, že základem systému jsou vklady držitelů účtů. Bez ukládání pravidelných vkladů žádný bankovní systém neexistuje. Díky těmto znalostem je velmi snadné pochopit, jak NIRP v podobě, jak byl realizován v Evropě, z tradičních bank vkladatele doslova vytlačuje. Je to nepřetržitý katastrofální vývoj už i tak velmi nestabilního stavu v celé Evropské unii.

Jakmile jednou vkladatelé ztratí důvěru, je velmi obtížné je vrátit zpět; a současný kontext v Německu, pokud jde o tuto dynamiku NIRP, je klíčový pro správné pochopení rozsahu a hloubky této sestupné spirály ztráty důvěry. Němci jsou od přírody velmi konzervativní obyvatelstvo. Bankovní systém byl vždy ústřední částí německé společnosti. Německé banky byly po švýcarském bankovnictví považovány za nejspolehlivější a nejdůvěryhodnější v Evropě. Ale to vše se změnilo. Němci ztrácejí víru v banky, a pospíšili si nakoupit trezory. Uzavírají své účty před dravci a peníze ukrývají v domácích trezorech, protože vědí, že jen tak o ně nepřijdou kvůli katastrofálním důsledkům NIRP. Co jiného byste také mohli očekávat od takové chybné a nezodpovědné politiky, kromě obrovských ztrát, které nyní německé banky zakoušejí… ale nevykazují je!
Když to němečtí občané dělají masově, lze si snadno představit, co asi dělají lidé v ostatních zemích EU, zejména v souvislosti s nekončící ekonomickou depresí a jejich bankovními krizemi. Země na jižní úrovni Evropy čelily obrovské ztrátě důvěry mezi vládou a řízením mezi bankami a držiteli účtů. Řecko je dobrým příkladem této neustále se zhoršující situace. Řekové vytvořili obrovský černý trh s měnami a neformální výměnný systém, který mnohým z nich dovolil sotva existovat v době téměř desetileté hospodářské a finanční krize.

Kam to všechno směřuje?
Vše nyní ukazuje na opakování Výmarské republiky ve 30. letech a tentokrát to nebude jen Německo, kdo zažije plnohodnotný měnový kolaps. Na německou lokomotivu jsou vázány mnohé z členských států EU, takže jejich vlastní vozy nyní uvízly v příkopech po celém evropském prostranství. Proto když se německý Titanik zhroutí stejně jako jejich největší banka, Deutsche Bank pohltí nejen jiné německé banky, ale také mnohé další v celé EU. Jejich průvodní vliv je prostě příliš velký a široce rozprostraněný, protože se propojuje s kontinentálním bankovním systémem.
Je očividné, že kabal-NWO, která toto všechno naplánovala, se moc neodchýlila od původních plánů hry na první i druhou světovou válku. Je příliš mnoho společného mezi probíhající studenou fází třetí světové války (aka Cold War 2.0) a událostmi, které přivedly k první i druhé světové válce, a že skutečný scénář musel být cílevědomým designem. Instalace kancléřky Angely Merkelové je ukázkovým příkladem dnešního Adolfa Hitlera; byla zkorumpována, aby postupně ovládla Evropskou unii skrze agresivní vliv Německa. A dokázala to bez jediného výstřelu, bez jediné bomby!
Tato část hlavolamu NWO je kritická, ale většinou geopolitických komentátorů přehlédnutá. Frau Merkel byla skutečně vyškolena, aby stejně jako Hitler – jako trojský kůň – vyvolala zhroucení Německa, aby mu zabránila vstoupit do politické a/nebo hospodářské unie s Ruskem. Využila jeho „dispečery“, aby byly otráveny vztahy s prezidentem Putinem a byl vytvořen kontext, ve kterém bude vedena hospodářská válka proti ruské zemi jako přípravná fáze plnohodnotného ozbrojeného konfliktu.
Před začátkem horké fáze III. světové války musela Merkelová obměkčit občanstvo, stejně jako to udělal Hitler. To se děje formou bezproblémové sociální politiky, k níž došlo v důsledku neustále rostoucí imigrační krize. Prudký příliv jak vojenských uprchlíků, tak i ekonomických přistěhovalců z Blízkého východu postupně vyvolal v Německu konflikty, ale Merkelová přesto odmítá ustoupit. To je pravý příklad „mandžuského kandidáta“. Pro ty, kdo nechápou zrádcovství Merkelové, je tu video, které vypráví jedinečný příběh.

  Ministr varoval před „pastí demokracie“ určitých zemí

Zprávy o sociální anarchii a náboženských nepořádcích, politickém a mediálním chaosu, které dnes přicházejí z Německa, mluví o národu v těžké krizi, ale ti, kdo jsou u moci, se i nadále chovají, jako by to byla běžná věc. Situace německého národa se příliš neliší od situace občanů USA za vlády Baracka Husseina Obamy a jeho neúnavného ničení americké ekonomiky a nenapravitelné likvidace sociální struktury. Obama a Federální rezervní systém používali od roku 2008 velmi podobné měnové zbraně, známé jako ZIRP (politika s nulovými úrokovými sazbami), která začala už za Bushovy administrativy.

Cílem Merkelové je nicméně vytvořit takové okolnosti v celé Evropě, že válka bude nevyhnutelná a bude jediným východiskem, jak tomu bylo už dvakrát během minulého století. V obou případech WW1 a WW2 byly události pečlivě rozpracovány tak, aby vyvolaly před vypuknutím světové války ekonomický kolaps. Stejné bankovní rodiny kontrolovaly společnost a spiklenecky připravily Velkou hospodářskou krizi jako předehru druhé světové války. I tentokrát je Evropská unie rozdělena ekonomicky, politicky i sociálně, aby vytvořila podobné podmínky jako před druhou světovou válkou.
Nic nevytváří půdu pro WW3 efektivněji než katastrofická politika otevřených hranic diktovaná schengenskou zónou, stejně jako pozastavení vlády zákona, pokud jde o imigranty z Blízkého východu. Tito bezděční přistěhovalci byli doslova přivezeni do Německa a dalších zemí EU prostřednictvím pečlivě naplánované iniciativy v oblasti sociálního inženýrství s využitím nevyprovokovaných válek a státního terorismu spolu s genocidou a v důsledku toho vynuceného exodu a/nebo ekonomické imigrace.

 

„Frau Merkel získala celou Evropu bez výstřelu, v což Hitler doufal, že udělá během druhé světové války.“

 

Je nesmírně důležité přesně porozumět skutečnému záměru spiknutí, aby bylo možné pochopit dosazení psychicky šíleného a transparentně nekompetentního kancléře, jakým je Merkelová. Vše, co je pro to třeba udělat, je vrátit se k prvním dvěma světovým válkám. V obou případech se globalisté snažili dosáhnout několika cílů. Kromě nezákonného vytvoření současného státu Izrael bylo dalším hlavním cílem to, že Rusko a Německo NIKDY nesmějí být v přátelských vztazích.
Tato centrální filozofie NWO je ve skutečnosti už věcí minulosti, ale stala se důležitým prvkem rozvoje politiky anglo-americké osy (AAA) už s nástupem průmyslové revoluce. To, čemu se snaží zabránit, je úzká spolupráce Německa a Ruska. Protože tento sňatek německého kapitálu, technologie a pracovitosti s ruskými přírodními zdroji a pracovním a produkčním potenciálem globalisty děsí. Vědí, že taková nezkrotná unie by zpochybnila vatikánskou London City-Washingtonskou osu a její status jediné velmoci jako žádná jiná síla na planetě Zemi. Tento geopolitický cíl je jako historický fakt nejdůležitější příčinou toho, proč se Rusko nacházelo během dvou světových válek na správné straně historie… a proč bylo Německo dvakrát poraženo. Vzájemné konflikty mezi těmito zeměmi byly životně důležitou součástí provádění plánu NWO, jakož i úplné zničení Blízkého východu v průběhu třetího tisíciletí po operaci pod falešnou vlajkou, sponzorované vládou USA a provedené 9/11/01.

  „Nehrajte si s ohněm!“ varuje Rusko Spojené státy

Níže následuje výňatek z rozhovoru George Friedmana pro STRATFOR, v němž je zachycena samotná podstata strategie neoconů na rozdělení Německa a Ruska. V 10 bodech jsou shrnuty základní informace, na něž by čtenáři neměli zapomenout, protože uvědomění si těchto skutečností významně pomáhá správnému pochopení důležitých současných událostí, zejména těch, které se vyskytují kdekoli na největším území světa – v Eurasii.

 

(1) Rusko musí být ovládnuto a kontrolováno všemi možnými způsoby, aby se nemohlo stát potenciální hrozbou jedinečnému statusu supervelmoci USA (ve skutečnosti světové nadvládě AAA).

 

(2) Německu je nezbytné zabránit vstupu do hospodářské unie s Ruskem; USA musí vytvářet falešné záminky, aby mohly být proti Rusku uvrženy hospodářské sankce, což vrazí mezi obě země klín.

 

(3) Německo-ruská aliance by byla výzvou dominanci USA ve světě (čti AAA), jako žádná jiná sjednocená síla na Zemi. Spojení německého kapitálu a technologií s ruskými lidskými a přírodními zdroji by bylo neporazitelné.

 

(4) Nejlepším způsobem, jak zabránit úzké spolupráci mezi Ruskem a Německem, je přivést válku k jejich hranicím, zejména pomocí „přístavních útoků“ (čti: teroristickými útoky). Rusko to zažilo s Čečenskem, Gruzií, Jižní Osetí a Ukrajinou.

 

(5) Globální dominanci Spojených států zajistí války mezi ruskými sousedy a konflikty mezi zainteresovanými eurasijskými mocnostmi (například konflikt na Ukrajině začal po ruských mírových iniciativách v Sýrii).

 

(6) Stejně jako britská říše ovládala své četné kolonie prostřednictvím hesla „rozděl a panuj“, měly by USA používat stejnou technologii a podobně i vojenskou taktiku. Řím používal stejnou strategii rozdělení a dobytí, kdy si vyhrazoval právo jmenovat místní krále, aby udrželi mír prostřednictvím strategicky založeným konfliktům.

 

(7) Piłsudského „Měždumorje“ (Mezimoří – polský projekt federace středoevropských a východoevropských států pod vedením Polska – pozn. překl.) vykresluje optimální způsob, jak se zdržovat na evropské hranici Ruska, která pak může sloužit jako odrazový můstek k dobytí ruského území. Posunutí ruské západní fronty blíž k Moskvě pro něj představuje existenciální hrozbu.

  Já jsem z IS, nechte mě v Německu. Nejúčinnější triky migrantů, jak se vyhnout deportaci

 

8) Nasměrování nenávisti vůči dnes už neexistujícímu SSSR, projevující se zejména v pobaltských státech a bývalých sovětských satelitech, k dnešní Ruské federaci přispěje k dalšímu upevnění „Mezimoří“.

 

(9) Udržování „karantény“ kolem Ruska neutralizuje jeho vojenskou moc, omezuje politické spojenectví a minimalizuje jeho ekonomický vliv na celém světě; trvale udržuje Rusko v obranné pozici.

 

(10) Rusko a Německo musí být rozděleny (pozn. překl.), i kdyby to znamenalo začátek třetí světové války. První dvě světové války sloužily stejnému účelu; ukrajinská občanská válka může být kdykoli rozšířena, aby zaměstnala zainteresované země, neboť byla vybrána pro svou proměnlivost.

(myslenkiocemkoli.blogspot.sk, foto: Shutterstock, video: Youtube)

 

Komentáře