Nejdřív písemný souhlas. Pak sex. Jinak…

V daném zákoně se uvádí, že ke každému sexuálnímu styku je potřebný oboustraně explicitní souhlas od obou partnerů. Inak to bude považováno za znásilnění, a to i bez použití formy násilí.  Sexuálnímu kontaktu by měl předcházet souhlas ústní nebo písemný. Pro vyhnutí se případným sporům je podle švédských advokátů vhodný souhlas písemný. Zákon říká, že pasivita v tomto případě není znamením souhlasu se sexem. „Pokud se chce člověk zapojit do sexuální aktivity s někým, kdo je neaktivní nebo má nejednoznačné signály, musí zjistit, zda je druhá osoba připravená,” uvádí zákon.
Předloha zavádí také nové trestné činy, a sice znásilnění či sexuální zneužití z nedbalosti. V případě porušení zákona hrozí trest odnětí svobody až na 4 roky. „Aspekt nedbanlivosti se bude aplikovat v případech, když jedna ze stran nedá jednoznačný souhlas,“ vyhlásila švédská vláda.

Nový zákon se ale nevyhnul kritice. Ta si myslí, že zákon “o sexuálním souhlase” je populistický a zákon nezníží počet znásilnění.

(SCa, www.ceskoaktualne.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru