Alarmující jsou příčiny bezdomovectví u osob do 26 let a chronifikace. Nedostatečné vzdělání, špatné vztahy v rodině, absence rodiny, nezpracovaná traumata z dětství. To je jen výčet typických příčin, které nejčastěji vedou k bezdomovectví u mladých lidí do 26 let.

„K tomu se ruku v ruce přidává nízké sebehodnocení a nereálná životní očekávání. Mladí lidé bez domova (18-26 let) se proto snaží uniknout z reality života ve společnosti, kterou nezvládají nebo jsou v ní neúspěšní, pomocí drog,“ vysvětluje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.  Právě drogy jsou látky, které mladé lidi nejčastěji přivedou na ulici.

Armáda spásy ze své zkušenosti poukazuje na fakt, že mladí lidé nemají příliš velký zájem využívat sociální služby, které jim tato organizace nabízí. Jedním z důvodů je neochota dodržovat režim sociální služby, tedy především noclehárny nebo azylového domu, a také nedobrovolné soužití s lidmi, se kterými žít nechtějí. Nepoznali pracovní návyky, nedrží spolu jako starší generace lidí bez domova, nejsou si oporou, mají sklony k agresivnímu chování vůči svému okolí, často se dopouštějí činů v rozporu se zákonem. O budoucnosti neuvažují, žijí tady a teď. Přitom se subjektivně cítí „vysoko“. Vznášejí se, necítí, že mají problémy, věří, že jsou na tom lépe než „ty trosky alkoholici“.

„Vzhledem k tomu, že problematika bezdomovectví je velmi široká, snažíme se ve spolupráci s naší příspěvkovou organizací Centrem sociálních služeb Praha sociální síť služeb pro lidi bez přístřeší stále rozšiřovat, a to i pro mladé. Bezdomovectví se navíc stává už běžným společenským jevem. Proto mě těší, že se nám tuto problematiku daří dostávat do výukových programů základních a středních škol, aby mladí pochopili, jak mají tyto lidi brát a na druhé straně, jak je někdy snadné se na ulici dostat. Jsem přesvědčen, že příběhy lidí bez domova v publikaci „Ulice není moje volba“ působí na mladé i preventivně, aby případné složité životní situace dokázali vyřešit jinak, než na ně rezignovat, obětovat svou sebedůvěru a skončit na ulici,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Daniel Hodek.

Téma „Bezdomovectví v kontextu specifických služeb pro mladé lidi“ bylo náplní prvního dne dvoudenní konference, kterou na půdě Magistrátu hl. m. Prahy a pod záštitou radního hl. m. Prahy Daniela Hodka pořádá Armáda spásy a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy. Tématem druhého dne bylo „Bezdomovectví v kontextu vývojové psychologie“.  Prazskenovinky.cz informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(prvnizpravy.cz, prazskenovinky.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře