Ve Švédsku je arabština druhým nejčastěji používaným jazykem

Po staletí byl finský druhým nejvíce zastoupeným mateřským jazykem ve Švédsku. Ale s přijetím stovek tisíc migrantů z třetího světa se na druhé místo dostala  arabština.

“Historický milník ve Švédsku: Arabština je nyní druhým nejčastějším mateřským jazykem ve Švédsku,” říká Parkvall.

Švédský lingvista dodává, že vývoj je “historickým milníkem”, protože finština byla ve Švédsku druhým jazykem země “pokud Švédsko existovalo jako národní stát”.

Parkvall odhaduje, že počet arabsky mluvících v 10miliónové skandinávské zemi je “přes 200 000”. Podle jeho výpočtu se počet arabských mluvících za poslední dekádu zdvojnásobil, zatímco finská diaspora se díky nízké porodnosti  zmenšuje.

“Stovky let je finština druhým nejpočetněji zastoupeným  jazykem ve Švédsku. Teď je to arabština. Stovky let jsou Finové největší menšinovou skupinou ve Švédsku. Teď jsou to Syřané, ” napsal na twitteru Willian Hahne, člen skupiny Alternative for Sweden.

“Dalším milníkem bude, když se arabština stane nejpočetnějším mateřským  jazykem. Bude to trvat jen několik desetiletí.,” píše se v dalším komentáři na twitteru.

V roce 2015 přijalo Švédsko  přes 200.000 migrantů, v roce 2017 už je přibližně 24% švédských obyvatel s přistěhovaleckými kořeny.

(prvnizpravy.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru