Angela Merkelová řekla, že pro poválečný odsun Němců z Československa „neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění“. Je to revanšistické vyjádření a naprosté svinstvo vůči České republice. Sudetští Němci se masově podíleli na přípravě konečného řešení české otázky, které by znamenalo faktickou a biologickou likvidaci českého národa. Hnutí SPD vyzývá ministerstvo zahraničí a vládu České republiky k podání oficiálního protestu a předvolání velvyslance Spolkové republiky Německo v souvislosti s revanšistickými výroky kancléře Merkelové.

Politická pozice Německa vyjádřená tímto prohlášením zpochybňuje výsledky druhé světové války, záměrně relativizuje pozici viníků a obětí a přímo ohrožuje politické a bezpečnostní zájmy České republiky. V souvislosti s touto provokací budou žádat poslanci hnutí SPD zařazení mimořádného bodu jednání Sněmovny s cílem jasně se vymezit proti revanšismu německé kancléřky Merkelové.

K odsunu došlo po masovych zločinech, kterých se Němci dopouštěli na nevinných lidech po celou dobu druhé světové války, neexistovalo schůdnějsí řešení. Všichni víme, že odsunu Němců předcházel naopak odsun Čechu, Židů a německých antifasistu ze Sudet, kdy přišli prakticky o veškerý majetek a pak následovalo vraždění, mučení a hromadné popravy za většinového souhlasu a přihlíženi českých Němců. Kdo sel vitr, sklidil bouři.

Jen diky odsunu Němců se podařilo po válce poměrně rychle konsolidovat česko-německé vztahy, protože v Československu zůstali převážně antifašisté a odbojáři proti nacistům. Odsuny Němců probíhaly v celé Evropě na základě mezinárodní dohody z Postupimi.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře