„Porážka skotu na pastvě střelnou zbraní je jednoznačně nejhumánnějším způsobem porážky. Zvíře není dopředu stresováno a do masa se tak neuvolňují stresové hormony. To ocení nejen ekologičtí sedláci, ale také samotní kuchaři a následně konzumenti masa,“ uvedla manažerka Pro-Bio Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková. U porážky by podle něj měl přítomen jak sedlák, tak profesionální střelec, případně veterinář.
„Po omráčení je zvíře následně vykrveno v přistaveném boxu, který slouží jako ‚detašované pracoviště jatek‘ a maso je potom odvezeno na zpracování. Okolo stojící zvířata nezaznamenají nic nezvyklého a vše probíhá bez zbytečného utrpení zvířete,“ uvádí svaz.

Veterináři dávají zemědělcům za pravdu, že z pohledu dobrých životních podmínek je vhodnější porážka na pastvě. Z toho důvodu správa navrhla v roce 2015 změnu veterinárního zákona, která by porážku v místě chovu umožnila. V rámci připomínkového řízení však bylo toto ustanovení z připravované novely vyškrtnuto, neboť nebylo zcela slučitelné s legislativou Evropské unie. Ta totiž mimo jiné požaduje, aby byla zvířata na jatky dopravena živá.

Porážka v místě chovu ale podle názoru odborníků představuje technické problémy. Kromě již zmíněné povinnosti dopravit zvířata na jatky živá, stanovuje evropská legislativa zákaz poškození mozku skotu, ovcí a koz, čemuž se při porážce střelbou nelze vyhnout. Navíc každé zvíře musí být před porážkou podrobeno veterinárnímu vyšetření provedenému úředním veterinárním lékařem. A těch nemá stát aktuálně tolik, aby mohli kontrolovat porážky mimo jatky.

Podle Urbánkové se aktuálně legalizace porážek střelnou zbraní řeší napříč celou unií. „Pro jeho prosazení bude třeba legislativních změn na úrovni Evropské komise, za což se zasazují také v Německu, Francii, Rakousku nebo právě v České republice,“ uzavírá svaz.

V ČR se ročně vyrobí přes 67.000 tun hovězího a telecího masa. K letošnímu dubnu se v ČR chovalo podle údajů Českého statistického úřadu 1,42 milionu kusů skotu, z toho 587.322 krav.

(SCa, www.ceskoaktualne.cz, foto: Shutterstock)