Dvanáct států napsalo dopis proti plánům Německa a Francie k rozpočtu pro eurozónu. „ Je jen začátek debaty,“ říká německý ministr financí Olaf Scholz.

Ostatní členové měnové unie již ale zpochybňují užitečnost projektu. Dvanáct členských států EU vystoupilo proti francouzsko-německému návrhu rozpočtu pro eurozónu.

Ve společném dopise předsedovi Euroskupiny Máriovi Centenovi ministři financí tzv. „Hanzovní ligy“ zpochybnili dodatečný rozpočet pro měnovou unii. Tento dopis napsal nizozemský minisrtr financí Wopke Hoekstra za Belgii, Lucembursko, Rakousko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Maltu, Irsko a pobaltské státy. Je k dispozici v redakci Süddeutsche Zeitung. Mluví o „velikém rozdílu v přínosech z rozpočtu eurozóny“, jak bylo uvedeno na zasedání ministrů financí v Lucemburku. Zejména se obává o „morální rizika“ a otázky „daňové neutrality“.

Kancléřka Angela Merkelová (CDU) a francouzský prezident Emmanuel Macron se na svém setkání v Mesebergu dohodli začátkem tohoto týdne na vytvoření rozpočtu pro eurozónu. Prostředky by měly být použity na investice s cílem podpořit hospodářskou konvergenci zemí eurozóny. Tento návrh byl poprvé projednán v kruhu ministrů financí EU.

Francouzsko-německá myšlenka spustila „různé reakce“ v rozhovorech se svými protějšky, řekl ministr financí Olaf Scholz (SPD). Byla položena otázka, zda potřebujeme vůbec  „takovou domácnost“. Diskuse ukázala, že navrhovaná cesta je rozumná při propojení rozpočtu s dlouhodobým rozpočtem EU.

„Je to jen začátek debaty,“ řekl Scholz. Je důležité, aby takový rozpočet existoval v rámci Evropské unie; Proto vyzval k tomu, aby se o něm jednalo pouze v průběhu jednání o víceletém rozpočtu od roku 2021.

Spolková vláda považuje rozpočet eurozóny za součást celkového rozpočtu EU. Merkelová a Scholz mají na mysli kromě již existujících příspěvků do rozpočtu EU příjmy z daně z finančních transakcí. Ale v Lucembursku, podle dopisu Hoekstra, „neexistoval jednoznačný konsenzus“.

(prvnizpravy.cz, foto: Shutterstock)