„Zisk Skupiny ČD před zdaněním a úroky (EBIT) byl v pololetí 2018 meziročně vyšší o více než 300 milionů korun a dosáhl 1,2 miliardy korun. Přispěl k tomu zejména růst tržeb v obou hlavních segmentech podnikání. Tedy v osobní i v nákladní dopravě,“ upřesňuje vývoj hlavního ukazatele zdraví firmy Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel (CEO) ČD, a.s.

Osobní doprava
Dlouhodobý trend příklonu veřejnosti k železniční dopravě se odrazil v meziročním nárůstu počtu cestujících o 2,5 milionu. „Stejně jako jiné roky, také letos lidé s oblibou využívali především dálkové a příměstské spoje,“ říká člen představenstva ČD, a.s., odpovědný za úsek ekonomiky a informatiky (CFO) Martin Bělčík a pokračuje: „To se promítlo do tržeb z prodeje jízdních dokladů, které se meziročně zvýšily o 2,4 %. Podíl na tom měla především vnitrostátní osobní doprava a vyšší výnosy plynoucí ze zapojení vlaků ČD do integrovaných dopravních systémů.“ Na výsledek hospodaření osobní dopravy však mělo negativní vliv krátkodobé oslabení české koruny vůči euru a vyšší výkonová spotřeba. Primárně kvůli kurzovým ztrátám proto segment skončil s účetní ztrátou 388 milionů korun. „Díky jiným podnikatelským aktivitám se nicméně tento propad podařilo v rámci hospodaření mateřské společnosti eliminovat a akciová společnost České dráhy jako celek dosáhla zisku 237 milionů korun,“ dodává Martin Bělčík.

Nákladní doprava
Kladný hospodářský výsledek ve výši 350 milionů korun vykázala za prvních šest měsíců roku nákladní doprava. I v tomto segmentu rostly meziročně tržby, a to v souvislosti s vyšším objemem přeprav o 1,3 milionu tun. Růst nákladní dopravce zaznamenal téměř ve všech komoditách, především hnědé a černé uhlí, železo, kalamitní dřevo, automotiv a stavebniny. Nově jsou v letošním roce realizovány přepravy v Rakousku na vlastní licenci ČD Cargo a pokračuje růstový trend tržního podílu značky ČD Cargo v Polsku. Pozitivně se vyvíjí rovněž mezinárodní přepravy směřující přes Slovensko do Maďarska a do dalších zemí.

Také v prvním pololetí 2018 pokračovaly společnosti Skupiny ČD v obnově vozidlového parku. V osobní dopravě to byl například odkup vozů od ÖBB, modernizace osobních vozů pro linku Ex 6 Praha – Cheb, redesign interiéru jednotek Pendolino nebo modernizace motorových vozů řady 809 a 810. V nákladní dopravě šlo zejména o nákup interoperabilních lokomotiv a plošinových vozů pro přepravu kontejnerů.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře