Skupina JCDecaux vyvíjí nátlak na DPP

Společnost JCDecaux, Městský mobiliář (JCD) všemi způsoby usiluje o zrušení poptávkového řízení z letošního března na pronájem 1200 ploch v metru, kde jsou v současné době umístěny reklamní CLV vitríny společnosti euroAWK a o které skupina JCDecaux dlouhodobě usiluje.

„Dne 26. března 2018 jsme vypsali otevřené poptávkové řízení na pronájem 1200 ploch, na nichž aktuálně provozuje reklamní CLV vitríny společnost euroAWK. Nabídku podalo cekem devět uchazečů včetně společnosti JCDecaux Městský Mobiliář. Ta nyní přitom zpochybňuje dílčí změny navrhované spolupráce, které sama dříve iniciovala. Série dopisů managementu a dozorčí radě DPP požaduje zrušení celého poptávkového řízení, čímž by byla zmařena či podstatně oddálena šance pronajmout plochy za výrazně ekonomicky výhodnějších podmínek,“ říká vedoucí odboru Marketing a obchod DPP Josef Voltr a dodává, že JCD otevřeně vyhrožuje podáním trestního oznámení, pokud nebude poptávkové řízení zrušeno.

Poptávkové řízení přitom bylo již napadeno ze strany společnosti RENCAR PRAHA, a.s. (RENCAR), která rovněž patří do skupiny JCDecaux, kdy tato společnost se domáhala vydání předběžného opatření, které mělo zakázat DPP uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem v poptávkovém řízení. Návrh na předběžné opatření byl však smeten ze stolu, přičemž toto rozhodnutí bylo potvrzeno odvolacím soudem a je tak již pravomocné.

Po neúspěchu RENCAR v civilním sporu JCD napadla poptávkové řízení v rámci správního řízení před ÚOHS. Rozhodnutím ÚOHS z 29. srpna 2018 však bylo toto řízení jako dále zjevně bezpředmětné zastaveno, když DPP učinil dobrovolně veškeré kroky včetně dílčích úprav navržené spolupráce s uchazeči tak, aby ani v tomto řízení nemohl být dále zpochybňován postup DPP v rámci poptávkového řízení.

„Jednání skupiny JCDecaux absolutně nerozumíme. Dopisy z tohoto srpna JCDecaux Městský Mobiliář aktuálně napadají postup DPP, kterého se tato společnost předtím domáhala. Ze strany skupiny JCDecaux se zjevně jedná o opakovaný nátlak na management DPP. Kdyby přitom některá ze společností ze skupiny JCDecaux podala nejlepší nabídku, mohla by lukrativní prostory v pražském metru sama využívat, a to bez zbytečných faulů,“ dodává Voltr.

Koordinované jednání členů skupiny JCDecaux má zřejmě jediný účel, a tím je zmaření přenechání užívání majetku DPP k reklamním účelům osobě mimo skupinu JCDecaux, o které výrazně usiluje. Členové skupiny JCDecaux opakovaně, avšak zcela neúspěšně, napadají všechna otevřená poptávková řízení na pronájem majetku DPP k reklamním účelům. Nejvyšší nabídka za pronájem 1200 ploch v metru přitom dosahuje částky téměř 50 mil. Kč za rok. To je zhruba 4krát více, než kolik za tyto plochy DPP dostává nyní.

DPP hodlá ve vypisování otevřených výběrových řízeních pokračovat i nadále. „Jednáním společností ze skupiny JCDecaux se nenecháme zastrašit. Všechna naše výběrová jsou maximálně transparentní a jsou otevřena pro všechny provozovatele reklamy. Rozhodující je pro nás toliko nabídková cena,“ dodává Voltr s tím, že DPP od roku 2016 uzavřel tři smlouvy s vítězi poptávkových řízení na pronájem reklamních ploch a navýšil tak své příjmy o více než deset milionů korun.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 145 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2018 bylo ve vlastnictví společnosti 1 168 autobusů, 854 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 178 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2018 celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD.
Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž ZDE.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru