Politická strana Moravané: Člověk nakažený islámem je nebezpečnější, než pes nakažený vzteklinou

Takovou zvrácenou ideologii nelze na našem území trpět a její výskyt je potřeba trestně stíhat a fanatické hlasatele této ideologie je nutné z České republiky vyhostit!!! Nesmíme si nechat líbit vyhrožování tipu: „Až nás zde bude více, pak s vámi zatočíme, pak vás vyženeme nebo podřežeme!!! V současnosti není Česká republika připravena čelit skutečnostem, kdy nepřátelský stát nebo neprůhledné firmy napojené na možné teroristy nebo nadnárodní monopoly se zajímají o koupi nebo převzetí, či podřízení našich strategických firem (např. pro distribuci plynu, nafty, vody, elektřiny či těžbu strategických surovin – zlato, uran, lithium, rubidium), a to za účelem získání vlivu na naše hospodářství, hospodářskou politiku našeho státu, s cílem ohrozit bezpečnost a hospodářskou suverenitu naší republiky.

Z těchto důvodů je nutné pečlivě sledovat příchozí zahraniční investice s ohledem na možný negativní dopad na naši národní bezpečnost. Energetickou infrastrukturu státu je nutné chránit před cizími vlivy a před zcizením. Proto podpořím připravovaný návrh (bezpečnostního) zákona, který tato rizika ošetří a zamezí ohrožení České republiky a jejich zájmů.

(eurabia.cz, foto: Pixabay)

Přejít nahoru