Tři uskupení (ANO, Beroun sobě, Nezávislí Berouňáci), které usilují o vedení radnice, se shodně přihlásily k výstavbě sociálních bytů na základě vládního návrhu zákona o sociálním bydlení na území rozšířeného centra města. Cílem zákona je stanovit povinnost obcí postarat se o lidi v nouzi. Řešit by měl lidi žijící v nevhodných podmínkách nebo ty bez přístřeší. Obce by tyto lidi měly umět identifikovat a integrovat na svém území. Pak by si mohly nárokovat státní peníze na rekonstrukci nebo na výstavbu sociálního domu s 12 jednotkami. Dotace ve výši 100% obce získají na sociální jednotky při výstavbě nových domů.

Celý problém se začal odvíjet kolem areálu staré továrny Tiba, která skončila v úpadku. Investoři pod záštitou bývalého starosty Bessera usilovali o realizaci plánu na výstavbu velkého obchodního areálu Tesco. Ten skončil díky velkému odporu veřejnosti i části městské rady nezdarem. Následovalo soudní řízení o neplatnost územního rozhodnutí, které bylo soudní cestou zrušeno počátkem roku 2017. V témže roce byla ovšem několika osobami Berouna zřízena společnost Beroun Brownfield, která obratem získává pozemky bývalé Tiby do svého vlastnictví. Během několika málo dnů zastupitelstvo města Berouna schvaluje nový územní plán na výstavbu 2300 bytových jednotek a to včetně zástavby areálu bývalé Tiby. Je pozoruhodné, jak se celá operace podařila jak investorům, tak zastupitelstvu města sladit do období několika dnů.

Paradoxem v celé kauze je skutečnost, že město Beroun se v posledních měsících zbavilo téměř všech sociálních bytů. Na facebookových stránkách Občané Berouna proti ghettu, které se problematice věnují, si lidé stěžují, že nedostali možnost si byty, které užívali, odkoupit. Město dle jejich informací prodalo jedinému obchodníkovi celý panelový dům s téměř stem bytových jednotek za cenu 530 tisíc korun. Nikoho nepřekvapí, že kupujícím je společnost, která je dlouhodobě spjatá s bývalým starostou Besserem, pod jehož vedením byla privatizace majetku města spuštěna. Zmíněná společnost ostatně privatizuje majetek města Berouna od počátku a na privatizacích městského majetku podle zákulisních informací vydělala stovky miliónů korun.

V tomto kontextu je plán na výstavbu dalších až 200 nových sociálních bytů více než podezřelý. Obzvláště ve spojení s plánem hnutí ANO, která v rámci předvolební kampaně zveřejňuje plán na vytvoření organizace správy majetku města, která by v konečném důsledku nebyla pod kontrolou zastupitelstva města a měla tak volnou ruku v hospodaření, ale i výstavbou nových sociálních bytů. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy by rada města použila výmluvu, že nemůže zasahovat do rozhodovacích procesů městských firem, které již v minulosti zřídila.

Lidé se ptají a uskupení Beroun sobě, shodou okolností s lídrem Kamilem Machartem, který se podílel na vyvádění městského majetku v sousedním Králově Dvoře, se veřejně k výstavbě sociálních bytů přihlásilo a potvrdilo plán výstavby cca 150 bytů. Za jedno místo, kde by se sociálně vyčlenění obyvatelé města měli připravovat na integraci do společnosti, představitelé tohoto hnutí označili pozemek v blízkosti městského koupaliště na sídlišti, které je dlouhodobě sužováno sociálními problémy a město dlouhodobě problémy této městské části neřeší. Zároveň připouští, že kapacitně tato lokalita umožní výstavbu pouze několika desítek sociálních bytů, Kde chce realizovat výstavbu dalších více než sta bytů toto uskupení nevysvětlilo.

Stejně jako odborníci, tak obyvatelé města Berouna označují výstavbu sociálních bytů podle vládního návrhu zákona o sociální výstavbě za riziko. Vzhledem k dosavadní praxi mají obyvatelé města oprávněnou obavu, že v případě volebního úspěchu všech tří subjektů, které tuto výstavbu plánují, dojde kvytváření malých ghett v různých částech města. A vzhledem k podezřelým aktivitám kolem areálu bývalé Tiby se obyvatelé města celkem oprávněně obávají, že městská lobby plánuje vystavět velké množství sociálních bytů, které dnes bude malým ghettem v blízkosti centra města a vytváří si zároveň už dnes prostor k nové vlně privatizací těchto bytů v budoucnosti.

(euportal.cz, foto: Pixabay)