Například v letech 2016 – 2020 vynaloží Německo dalších 800 milionů eur na jazykové vzdělávání migrantů v denních centrech.

Zároveň pedagogičtí odborníci z UNESCO kritizují Německo za to, že se děti uprchlíků v Německu dlouhou dobu vyučují ve speciálních třídách. Místo toho by měli být vyučováni společně s neimigrantskými dětmi.

Bohaté státy by na to – podle OSN UNESCO –  měly najít finanční prostředky.

Generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulay uvedla: „Pokud se ignoruje výchova migrantů a uprchlíků, je to ztráta pro všechny.“

Zvláště bohaté národy by  – podle OSN UNESCO – měly navýšit finanční zdroje na vzdělání přistěhovalců. V současné době žije 89 % uprchlíků v chudých zemích.

Ve zprávě World Education Report hodnotí OSN každoročně pokrok mezinárodního společenství při realizaci globálně stanovených udržitelných cílů (v „nezávazné“ OSN Agendě 2030).

Do roku 2030 by všichni měli mít přístup k „inkluzivnímu, spravedlivému a kvalitnímu vzdělání“ a příležitost k celoživotnímu učení.

(zvedavec.org, foto: archiv)

Komentáře