„Ne-osoby nemají žádné morální právo na život.“ „Zájmy „aktuálních lidí“ by mohly být ohroženy požadavky nového (jakkoliv zdravého) dítěte na energii, peníze a péči.“

„Kromě schopnosti cítit bolest a potěšení má „aktuální osoba“ také schopnost mít své cíle, o jejichž dosažení jí usmrcením připravíme.. Tuto schopnost mít své cíle může mít novorozenec jen stěží, protože budoucnost, kterou si pro něj představujeme , je pouhou projekcí naší mysli

Na druhou stranu schopnost mít nejenom cíle, ale i propracované plány a koncepty (dalšího života) mají všichni ostatní lidé (rodiče, sourozenci, společnost) kteří by mohli být narozením dítěte dotčeni.

A proto musí práva a zájmy „aktuálních lidí“ být převažujícím faktorem při rozhodování o potratu a poporodním potratu.“

Já bych možná raději začal utrácením intelektuálů, jejichž uvažování prokazatelně nenese sebemenší stopy aktuální humanity……

(eurabia.cz, foto: AP)

Komentáře