Polská vláda schválila nový zákon, který vyvolal vlnu kontroverze

Zastupitelé Evropské unie se již před několika dny vyjádřili tak, že se v budoucnosti obávají nově zvolené vlády Polska, která způsobila svým zvolením vlnu odporu mezi obyvateli Polska. Jednalo se o schválení nového zákona vládou, který dovoluje vládě mít většinovou moc nad ústavními soudy, které působí v zemi.

Evropský parlament chystá petici proti tomuto zákonu

Tento krok vlády vyvolal vlnu odporu, která vyústila v demonstrace po celém Polsku a účastnilo se jich desítky tisíc rozhořčených obyvatel Polska. Uběhlo několik dní od tohoto vyjádření z Bruselu a v Polsku se schyluje k dalším nepokojům, které může vyvolat nový zákon, jenž před několika hodinami schválila nově zvolená vláda v čele s Kaczynskim.

Polská vláda schválila nový zákon, který dává státu větší možnost kontroly nad médii v zemi

Polský parlament schválil zákon, který v budoucnosti dovolí zákonodárcům větší kontrolu nad médii, jenž působí v zemi. Pro tento zákon se kladně vyjádřilo celkem 232 poslanců, 152 s tímto návrhem nesouhlasilo a 34 se zdrželo hlasování. Tento zákon už jen čeká na schválení v senátu a od prezidenta Polské republiky. Vlnu kritiky si už tento zákon vysloužil mezi obyvatelstvem Polska a dokonce i v Evropském parlamentu. V Evropském parlamentu se dokonce chystají protestní listiny, které mají bojovat proti tomuto kontroverznímu návrhu zákona.

Foto: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Přejít nahoru