Macron svůj dopis adresoval občanům několik týdnů před evropskými volbami. Ty dle jeho slov budou rozhodující pro budoucnost celého kontinentu. „Ještě nikdy od druhé světové války nebyla Evropa tak potřebná. A přitom ještě nikdy nebyla Evropa v takovém ohrožení,“ zmínil.

Symbolem krize Evropy je podle něj brexit. „Symbolem krize Evropy, která nedokázala reagovat na potřebu národů domoci se ochrany ve vztahu k velkým otřesům současného světa. A také symbolem evropské pasti. Pastí není příšlušnost k Evropské unii; ale je to lež a neodpovědnost, které ji mohou zničit. Kdo řekl Britům pravdu o jejich budoucnosti po brexitu? Kdo s nimi hovořil o ztrátě přístupu k evropskému trhu? Kdo připomněl rizika pro mír v Irsku po návratu k hranicím minulosti? Uzavírat se do nacionalismu nic nepřináší; znamená to odmítat to, co existuje, ale nic jiného nenabízet. A tato past ohrožuje celou Evropu: ti, kdo využívají zloby, dávají za pomoci nepravdivých informací zcela protikladné sliby,“ zmínil Macron a vyzval k neochvějnosti, hrdosti, jasnozřivosti.

Projekt Evropa je projekt míru, prosperity a svobody, jež nás dodnes nadále chrání. „Jak bychom odolávali krizím finančního kapitalismu bez eura, které dává sílu celé Unii? Evropa, to jsou také tisíce každodenních projektů, které změnily tvář našeho území, je to zmodernizované gymnázium, postavená silnice, rychlý přístup k internetu, kterého jsme se konečně dočkali. Tento boj je každodenním závazkem, protože Evropa stejně jako mír nejsou nikdy dosaženy s konečnou platností. Tento boj vedu jménem Francie a bez ustání, abych pomohl Evropě na cestě vpřed a hájil její model. Prokázali jsme, že to, o čem nám tvrdili, že je nedostižitelné, vytvoření evropské obrany nebo ochrana sociálních práv, je reálnou možností,“ zmínil.

„Odolejme pokušení dát se ústup a nechat se rozdělit; navrhuji vám, abychom společně zakotvili obrodu na třech ambicích, kterými jsou svoboda, ochrana a pokrok,“ vyzval. Zdůraznil, že evropský model spočívá na lidské svobodě, názorové různorodosti i tvůrčím přístupu.

„Naší první svobodou je svoboda demokratická, svoboda zvolit si ty, kdo nám budou vládnout, a učinit tak ve volbách v nichž zahraniční mocnosti pravidelně usilují o získání vlivu na naše hlasování. Navrhuji vytvořit Evropskou agenturu pro ochranu demokracie, jež by každému členskému státu dala k dispozici evropské odborníky, kteří by jejich volební proces chránili proti kybernetickým útokům a manipulacím. Ve stejném duchu nezávislosti musíme také zakázat financování evropských politických stran cizími mocnostmi. Na základě evropských pravidel nesmíme připustit jakékoli projevy nenávisti a násilí na internetu, neboť úcta k jednotlivci je základem naší civilizace založené na důstojnosti,“ vyjmenoval Macron.

Vyzval i k přehodnocení schengenského prostoru, kdy podle něj všichni ti, kdo se na něm chtějí podílet, musí splnit podmínku odpovědnosti a solidarity. „Společná pohraniční policie a evropský azylový úřad, přísné kontrolní povinnosti, evropská solidarita, k níž přispívá každá země pod dohledem Evropské rady pro vnitřní bezpečnost: tváří v tvář migracím věřím v Evropu, která chrání jak své hodnoty, tak své hranice,“ zmínil.

„Stejné požadavky se musí uplatnit na obranu. V posledních dvou letech bylo dosaženo výrazného pokroku, ale je třeba udat jasný směr; naše nezbytné povinnosti by měla stanovit smlouva o obraně a bezpečnosti, ve spojení s NATO a našimi evropskými spojenci: zvýšení vojenských výdajů, aktivovaná doložka o společné obraně, Rada evropské bezpečnosti, do které by při přípravě našich kolektivních rozhodnutí bylo zapojeno Spojené království. Naše hranice musí také zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž. Která velmoc na světě by byla ochotna pokračovat v obchodování s těmi, kdo nerespketují žádné z jejích pravidel? Nemůžeme si nechat všechno líbit a mlčet. Musíme reformovat naši politiku hospodářské soutěže, na nových základech postavit naši obchodní politiku: postihovat nebo zakázat v Evropě činnost podniků, které narušují naše strategické zájmy a naše hlavní hodnoty, jako jsou normy pro životní prostředí či ochranu údajů, a spravedlivé daňové odvody; a také zajistit, že v oblasti průmyslu a při veřejných zakázkách bude dodržována evropská preference, jako to dělají naši američtí nebo čínští konkurenti,“ hovořil Macron.

„Znovu nalézt ducha pokroku také znamená postavit se do čela ekologického boje. Evropa musí také předjímat, aby mohla vytvářet pracovní místa. Evropa, která si dělá plány na své budoucí místo v Evropě, se musí obrátit k Africe, s níž musíme uzavřít pakt o budoucnosti. Potvrdit společný osud, podporovat její rozvoj ambiciózně, ale nikoli defenzivně: investice, partnerské vztahy mezi vysokými školami, vzdělávání mladých dívek…“ sdělil Macron.

„Svoboda, ochrana, pokrok. To jsou pilíře, na kterých musíme vybudovat evropskou obrodu. Nemůžeme dovolit nacionalistům, kteří nenabízejí žádné řešení, aby využili zloby národů. Nemůžeme být náměsíčníky ochablé Evropy. Nemůžeme zůstat u rutiny a zaříkávání. Evropský humanismus vyžaduje konkrétní kroky. Všude se občané domáhají možnosti podílet se na změnách. Uspořádejme před koncem tohoto roku spolu s představiteli evropských orgánů a států Konferenci pro Evropu s cílem navrhnout veškeré nezbytné změny našeho politického projektu, a to bez jakýchkoli tabu, i za cenu změny smluv. Této konference by se nutně účastnily panely občanů, probíhala by slyšení akademiků, sociálních partnerů, představitelů náboženských a duchovních institucí. Určila by se na ní cestovní mapa pro Evropskou unii, která by tyto významné priority přetavila do konkrétních kroků. Nebudeme spolu vždy souhlasit, je však lepší strnulá Evropa, anebo Evropa, která občas nepostupuje kupředu stejným tempem, a přitom zůstává otevřená pro všechny?“ přednesl svou výzvu.

„V takové Evropě se národy skutečně znovu ujmou vlády nad svým osudem; v takové Evropě, tím jsem si jist, nalezne své jasné místo Spojené království. Občané Evropy, slepá ulička brexitu je poučením pro všechny. Vymaňme se z této pasti, dejme smysl nadcházejícím volbám a našemu projektu. Je na vás, abyste rozhodli, zda Evropa a hodnoty pokroku, které v sobě nese, mají být něčím víc než jen odbočkou v dějinách. To je volba, kterou vám nabízím, abychom společně narýsovali cestu evropské obrody,“ uzavřel.

„Doporučoval bych panu Macronovi začít poněkud skromněji a představit svou vizi Francie, kde je prezidentem. Prezidentem Evropy není, ač si to možná myslí,“ poznamenal k Macronově vizi Jiří Hynek, jenž v loňském roce kandidoval na prezidenta Česka.

https://www.facebook.com/hynek2018/posts/605416956571470

„Při četbě vize Evropy z pera francouzského prezidenta je nutno položit si otázku, zda skutečně chceme budoucnost obsaženou ve slovech ‚zakázat, postihovat, regulovat, dohled a kontrola‘,“ podotkl hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Bohužel, pane Macrone, někdo tu nejen dlouho lhal a choval se neodpovědně, někdo se zároveň choval namyšleně a nadřazeně, a proto se stal nevěrohodným. Proto došlo k brexitu, proto hrozí další exity, proto Evropu nebere nikdo moc vážně – ani USA, ani Čína, ani Ruská federace. Někdo tu spoustu věcí zaspal a podcenil, ale nikdo z toho nevyvodil ani obecné, ani věcné, ani konkrétní důsledky. Ti, co to způsobili, dále bohorovně sedí nedotknutelní na svých seslích a plodí další a další nesmysly,“ vyjádřil se exposlanec za hnutí ANO Bohuslav Chalupa.

„Nikdo normální už nebude dělat věci z donucení, jenom proto, že Němci a Francie se cítí být…? Nadřazeni… To už třeba my Češi máme za sebou – pamatujeme si pomoc západních spojenců v roce1938, pamatujeme si pomoc východních spojenců v roce 1968… Doufám, že do EP se dostanou lidé různých profesí, názorů ale především lidi věrohodní, odpovědní, kteří nebudou lhát jen proto, že se to chce… Tož tak,“ podotkl.

https://www.facebook.com/bohuslav.chalupa.7/posts/10157050627243698

https://www.facebook.com/ivan.stefka.3/posts/2588992287783346

(zdroj: parlamentnilisty.cz, foto: archiv)

Komentáře