Právo „zvolit si své pohlaví,“ řekl Vatikán v oficiálním dokumentu a je v „přímém rozporu s modelem manželství jako mezi jedním mužem a jednou ženou“.

Dokument, vydaný jako průvodce pro katolické pedagogy, držel pevnou tradici tradičního učení náboženství o pohlaví a sexualitě. LGBT členové víry však prohlásili, že vydali oficiální a aktualizované razítko na názory, o kterých doufali, že se mění.

„To vrací všechno zpět do temného věku,“ řekla Marianne Duddy-Burke, výkonná ředitelka DignityUSA, skupiny, která se zasazuje o rovnost a začlenění LGBT do církve. „Myslím, že je neuvěřitelně necitlivé, že stále mluvíme o pohlaví a sexualitě jako o volbě a o chvilkovém rozmaru spíše než o základní identitě dané od Boha.“

Dokument vydaný vatikánským úřadem, který se zabývá vzděláváním, se shodoval s měsícem slavností Pride v mnoha zemích po celém světě. Nebyl podepsán Francisem, ale spíše dvěma dalšími vyššími – kardinálem Giuseppe Versaldim a arcibiskupem Angelom Vincenzom Zanim – v římské kurii, byrokracii Vatikánu.

Omezování církve poukazuje na jednu z výzev, kterým čelí v době rostoucí sekularizace – kdy mnohé z jeho učení o sexualitě jsou ignorovány jako zastaralé.

Francis vyjádřil zájem o dosah na LGBT následovníky, ale také zaujal jasný postoj k genderové identitě, když odsuzuje myšlenku, že děti jsou ve školách vyučovány tak, že „každý si může vybrat svoje pohlaví“.

„A tohle je hrozné,“ řekl Francis v roce 2016.

(The Washington Post, ceskoaktualne.cz, foto: Pixabay)

Komentáře