Vědci z Kodaňské univerzity provedli průzkum sedmi studií produktů, aby zhodnotili, zda mají přínosy pro zdraví.

Systematický průzkum dospěl k závěru, že neexistuje důkaz, že přípravky mění složení fekálních bakterií u dospělých, kteří netrpí existujícím zdravotním stavem souvisejícím s bakteriemi.

Autoři dospěli k závěru: „Celkově tento systematický přehled ukazuje, že neexistuje žádný přesvědčivý důkaz o konzistentních účincích probiotik na složení fekálních mikrobiotik u zdravých dospělých. Na složení fekálních mikrobiotik nebyly pozorovány žádné účinky, pokud jde o rozmanitost, bohatost nebo vyrovnanost v kterékoli ze zahrnutých studií ve srovnání s placebem. “

Přehled uvádí, že jedna studie ukázala určité výhody pro lidi, kteří již mají stávající gastrointestinální stav, ale u zdravých účastníků studie nebylo patrné žádné výrazné zlepšení nebo pozitivní účinky.

Priobiotický trh se na celém světě odhaduje na tržby ve výši 19,7 miliard GBP.

Ve Velké Británii si šest z deseti domácností pravidelně kupuje probiotické potravinové výrobky, jako jsou zdravé nápoje nebo jogurt.

(Independent, ceskoaktualne.cz, foto: Musthavemom.com)

Komentáře