https://www.youtube.com/watch?v=D3zmX8MSdOs&feature=youtu.be

OTEC a syn byli chyceni v luxusních autech a drahých špercích poté, co utratili tisíce liber, což bylo určeno pro jejich zotročenou pracovní sílu, která žila v otřesných podmínkach.

Petr Makula a jeho syn Mario lákali velké množství cizinců sahajících až do roku 2007 z České republiky a Slovenska do Velké Británie s příslibem práce, dobrými mzdami a lepším životem.

Mnoho z obětí bylo zranitelných a žilo v ulicích, když byli osloveny ohladně prací a následně byli využívány.

Byli drženi v domě v Doveru, ve kterém se tísnilo 19 lidí a někteří z nich byli nuceni spát na podlaze kvůli tomu.

Dům měl omezený přístup k ústřednímu vytápění nebo horké vodě a prakticky nemali žádné peníze na utrácení.

PRACOVNÍK ZÍSKAL MÉNĚ NEŽ 50 MINCÍ NA HODINU

Petr (48) tvrdil, že si nemůže dovolit platit muže, kteří byli přijati jeho 26letým synem.

Petr provozoval svou vlastní agenturu práce jménem Kladrom a byl pověřen společností založenou v Romney Marsh, aby najala lidi, aby pracovali v továrně – ale většina peněz určených pro jeho pracovní sílu se místo toho utratil za sebe a jeho rodinu.

Jejich oběti bydlely v domě, který neměl v koupelně kohoutky.

Museli také sdílet rozpočet na jídlo ve výši pouhých 100 liber týdně, který by se natahoval pouze na jedno základní jídlo denně, které obvykle sestávalo z těstovin nebo brambor s omáčkou.

Petr kontroloval mzdu všech svých pracovníků a každý týden jim dával různé částky, ale vždy mnohem méně, než na co měli nárok.

Náklady na ubytování byly také odebrány z jejich mezd, přičemž životní mzda jednoho pracovníka byla vypočtena jako méně než 50p/mincí za hodinu.

Muži byli nuceni pracovat dlouhou dobu v továrně a při ruční mytí aut, s nimiž byli také spojeni Makulaové, přičemž jeden bývalý zaměstnanec řekl, že jednou pracoval 36 hodin a měsíc bez volných dnů.

Ti, kteří hovořili o špatném zacházení, Petr před ostatními běžně napadl a ponižoval.

VYLOUČENÍ PRACOVNÍCI

Detektivové z ředitelství pro seriózní zločiny v Kentu a Essexu zahájili vyšetřování v lednu 2018, kdy se přihlásil bývalý zaměstnanec, aby oznámil, co se mu stalo.

Pár Doverů byl brzy zatčen a obviněn.

Velcí počet vykořisťovaných dělníků bylo poté identifikováno důstojníky z roku 2007 a osm jich během soudu vedlo proti rodině Makula.

Během soudu byly porotě zobrazeny snímky pořízené z účtů sociálních médií rodiny Makulových, které ukazovaly, že Mario nosí těžké zlaté řetězy a vystupuje před řadou drahých aut.

Jeho otec byl zobrazen na dovolené v Dubaji, přestože prohlašoval, že si nemůže dovolit platit svým zaměstnancům, protože jeho firma měla potíže.

Fotografie ukazují životní styl v rozporu s šokujícími podmínkami, v nichž jejich pracovníci žili.

OTEC A SYN ZAPOJEN

Porota shledala dvojici vinnými z obchodování s lidmi a moderního otroctví u soudu v Canterbury.

Petr byl dnes uvězněn na osm a půl roku a Mario na čtyři a půl roku.

Vyšší vyšetřující důstojník, detektivní inspektor James Derham, řekl: „Obchodování s lidmi a moderní otroctví jsou dva z nejrychleji rostoucích mezinárodních zločinů a jsou velkým zdrojem příjmů odpovědných lidí, kteří se málo starají o utrpení, které způsobí obětem, které jsou nalákány do Spojeného Království o příslibu lepšího života.“

„Petr a Mario Makula se netajili skutečností, že žijí vysoký životný level, zveřejňujíci své obrazy na sociálních sících a výnosů ze svých zločinů.“

„Zato poškození, které způsobili svým pracovníkům, kteří byli nuceni snášet strašlivé životní podmínky, aniž by na sebe utratili prakticky žádné peníze.“

(zdroj: The Sun, foto titulní: Pixabay, foto článek: Kantor Police, ceskoaktualne.cz)