Konference má být zahájením diskuze o možnostech kultivace reklamy ve veřejném prostoru města Plzně, na jejímž základě má vzniknout Manuál dobré praxe označování provozoven a venkovní reklamy. Cílem není reklamu zakázat, ale kultivovat ji, najít rozumné mantinely a vytvořit harmonii mezi podnikáním a přívětivým městským prostředím. Jak se uvádí v tiskové zprávě, připravovaný manuál, který v širším centru definuje jasná pravidla, nebude nástrojem restrikce, ale naopak podanou rukou a návodem.

V úvodu představí Šimon Andresek, absolvent Marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, definici vizuálního smogu vztaženou ke komerčním komunikátům. Kristýna Drápalová, koordinátorka pro vizuální smog na Magistrátu hlavního města Prahy, pohovoří o současné situaci v hlavním městě a jejich připravovaném konceptu. Následně představí zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně záměr vytvoření Manuálu dobré praxe označování provozoven a reklamy ve veřejném prostoru a postupu jeho uvedení do praxe.

Na akci vystoupí také básník Filip Koryta aka Dr. Filipitch se svým slamem, po kterém bude následovat diskusní panel s přednášejícími a diváky, kam budou přizváni i známí grafičtí designéři Lukáš Pumpr ze Studia Petrohrad, Martin Bušek a Jan Dienstbier.

Iniciativa Vizuální smog v Plzni je nezávislá platforma, která vznikla prostřednictvím sociálních sítí, přednášek a komentovaných procházek.

Dalším důležitým krokem do budoucna budou takzvané pracovní kulaté stoly s vybranými odborníky, zástupci města, dotčených orgánů, podnikatelů v oboru reklamy, majitelů domů a provozovatelů.

(SCa, ČA, foto: Pixabay)