629 pákistánských dívek byly prodány jako nevěsty do Číny

Seznam uvádí dosud nejkonkrétnější číslo pro počet žen chycených v systémech obchodování s lidmi od roku 2018.

Ale od doby, kdy byla sestavena v červnu, agresivní úsilí vyšetřovatelů proti sítím se z velké části zastavilo. Úředníci se znalostí vyšetřování říkají, že je to kvůli tlaku vládních úředníků, kteří se obávají poškození lukrativních vazeb Pákistánu na Peking.

Největší případ proti obchodníkům s lidmi se rozpadl. V říjnu soud ve Faisalabadu osvobodil 31 čínských státních příslušníků obviněných z obchodování s lidmi. Několik žen, které byly zpočátku vyslýchány policií, odmítlo vypovídat, protože jim hrozilo zabití nebo byly podplaceny, podle soudního úředníka a policejního vyšetřovatele, který je s případem obeznámen. Oba mluvili pod podmínkou anonymity, protože se obávali odplaty za to, že promluvili.

“Někteří (úředníci FIA) byli dokonce převedeni,” řekl Iqbal v rozhovoru. “Když mluvíme s pákistánskými vládci, nevěnují Vám žádnou pozornost.”

(foto: Pixabay)

Přejít nahoru