„Nemůžeme povolit distribuci nálepek bez zóny LGBTI ani přijímání rezolucí proti LGBTI a nemůžeme se cítit odpovědní za další fázi, kdy dojde k fyzickým útokům, i když jsou poté prováděny jinými lidmi,“ uvedl komisař EU za rovnost, Helena Dalli.

Komentáře