Za děsivou smrtí 780 lidí stála bývalá prostitutka a prapodivný kněz

Jeden z nejhorších případů hromadných sebevražd se odehrál v Ugandě před 20 lety, 17. března 2000. Na 530 členů tamní apokalyptické sekty Hnutí za obnovu desatera božích přikázání spáchalo rituální sebevraždu upálením. Později byly na různých místech Ugandy nalezeny další oběti, celkově zemřelo na 780 osob. Podle vyšetřovatelů by se ale na celou pohromu nemělo pohlížet jako na sebevraždu. Podle nich šlo o masovou vraždu, kterou mělo na svědomí vedení sekty.

Hnutí za obnovu Desatera Božích přikázání bylo koncem 80. let 20. století založeno v Ugandě bývalou prostitutkou a prodavačkou piva Credonií Mwerindeovou a knězem Josephem Kibweteerem. Oba tvrdili, že měli prorocké vidění a že v roce 2000 nastane konec světa. Když se 1. ledna 2000 nic nestalo, posunuli termín na 17. března 2000.
Členové sekty se shromáždili v kostele městečka Kanungu na jihozápadě Ugandy, modlili se a zpívali. Poté, co se ozvalo několik výbuchů, ocitl se kostel v plamenech. Při požáru zahynulo na 530 lidí, včetně desítek dětí a pěti hlavních vůdců sekty. Její členové měli rozprodat majetek a připravit se na cestu do nebe. Později byly nalezeny stovky mrtvých těl stoupenců sekty v okolí, většina byla otrávená.

Případ se stal druhou nejhorší masovou sebevraždou stoupenců náboženské sekty po incidentu v misijní kolonii Jonestown v Guyaně. Tam 18. listopadu 1978 zahynulo 909 příslušníků sekty Svatyně lidu (z toho téměř třetina dětí). Její členové uvěřili vůdci Jimovi Jonesovi, který jim sliboval “úplnou ekonomickou, sociální i rasovou rovnost”, a vypili limonádu nejdříve s kyanidem. Kdo neuposlechl, byl zastřelen. Sám Jones byl také nalezen s kulkou v hlavě.

Přejít nahoru