(Je nejvyšší čas dát nyní všechny byrokratické překážky stranou a uvedené léky zavést do léčebné praxe, uvádí k tomu P.C.Roberts, z jehož webu jsme dokument převzali-poznámka překl).

Pacienti a metody:

Všem členům pokusné skupiny francouzských pacientů bylo od začátku března do 16 března podáváno denně 600 mg hydrochlorochinu a jejich virové zatížení bylo denně testováno tamponaryálními výtěry. Dle jejich klinického stavu se jednotlivým pacientům této skupiny podával navíc též azithromycin.

Druhé pokusné skupině nebyl v témže časovém období podáván žádný lék.

 

Výsledky:

U šesti pacientů první skupiny nebyl už prokázán žádný příznak nemoci.

U 22  dalších pacientů této skupiny byly shledány jen přiznaky infekce horních cest dýchacích.

U osmi dalších pacientů téže skupiny byly shledány příznaky infekce nižších cest dýchacích. sníže

 

Tato studie prokázala pozoruhodné snížení virálního přenosu u pacientů, kterým byl podáván lék, ve srovnání s pacienty druhé skupiny, kteří žádný lék nebrali. Azithromycin přidáván k hydrochlorochinu se pak prokázal být pro eliminaci viru velmi účinný.

Bez ohledu na malý počet zkoumaných účastníků studie prokázala, že léčba hydrochlorochinem má značný vliv na snížení virového zatížení pacientů postižených COVIDEM-19, a že léčebný účinek hydrochlorochinu se přídavným užitím azithromycinu ještě posiluje.

Překlad: Lubomír Man

 

Komentáře