Pražské metro dostane novou tvář. Proto Metroprojekt, Dopravní podnik hl. m. Praha (DPP) a hlavní město Praha pod záštitou Národní galerie Praha vyhodnotilo soutěž, která měla vybrat ty nejlepší přihlášené návrhy. Mezi nimi vynikal návrh Stanislava Kolíbala, kerý v uměleckém ztvárnění stanice Nové Dvory pracuje s geometrií, protože se velmi dobře spojuje se stavbou a pomáhá vytvářet harmonii a prostorový řád. Další výtvarník, Vladimír Kopecký, u stanice Nádraží Krč uměleckým konceptem vytváří podívanou pro cestující. Pracuje také s tím, že její nástupiště není v podzemí. Přináší nové možnosti vnímání, ale také proměnu prostoru v denní době. A Jiří Černický pro stanici Nemocnice Krč ve svém uměleckém návrhu tematicky zohledňuje povahu stanice a svůj umělecký koncept rozděluje do dvou okruhů – lékařství a přírodních věd.

„Rozhodnutí poroty ukázalo převahu zkušených umělců, a to právě v návaznosti na specifika komplikované architektury. Zároveň se však u návrhů jak Pavla a Stanislava Kolíbalových, tak Vladimíra Kopeckého návrh pohybuje v jakémsi spojení historického a současného a nevyznívá i ve spojitosti s architekturou nijak dobově. U Stanislava Kolíbala je zároveň nutno podotknout jeho částečně dochované sochařské pojetí zdí Nuselského mostu, resp. pankráckého předmostí v těsné blízkosti stanice metra Vyšehrad. Suverénní realizace uvnitř plánované stanice Nové Dvory je tak snad zároveň i určitým historickým zadostiučiněním. Jako pozitivní vnímám i to, že každý z autorů vstupuje do architektury jiným materiálovým způsobem, a s odlišnou reakci na pohyb metra a cestujících, v tomto ohledu je ještě nutno zdůraznit hravost návrhu Jiřího Černického rozprostřeného po celé stanici. Zároveň jsem rád, že trojice současných autorů vhodně doplňuje předchozí vítěze Vladimíra Kokoliu a Jakuba Nepraše do pestré mozaiky generací i přístupů,” řekl člen poroty a ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha Michal Novotný.

Výběr zaštítila Národní galerie Praha, která oslovila umělce ve vyzvané výtvarné soutěži. Pro každou z dalších tří stanic Nemocnice Krč, Nádraží Krč a Nové Dvory připravilo návrh minimálně pět předních českých umělců. Vítězné návrhy vybrala komise složená ze zástupců města, Metroprojektu, Dopravního podniku hl. m. Prahy a Národní galerie Praha. Záměrem Prahy bylo v porotě upřednostnit hodnotitele s uměleckým přesahem, které zastoupili Michal Novotný, David Vávra, Milena Dopitová a Kurt Gebauer. Výtvarné soutěže budou pokračovat u všech ostatních stanic metra D.

  Navalnyj, to je láska k Rusku. Akce v Praze: Ti, co tu hájí Putina... + VIDEO

„Stavba nové trasy metra D je jedním z největších dopravních projektů, které v příštích desetiletích zasáhnou do života hlavního města a jeho obyvatel. Pražským metrem a jeho stanicemi denně projdou statisíce lidí, proto je pro nás důležité, aby se Pražané při cestování novou linkou cítili opravdu příjemně. Jsem rád, že probíhají výtvarné soutěže. Praha tak neslevuje ani v oblasti estetiky z ambice uskutečnit moderní vize a představit takovou podobu stanic nového metra, která obstojí ve světové konkurenci,“ řekl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

„V minulosti se stanice metra stavěly jako výstavní skříň města, ze stanic je cítit rukopis architekta a umělce. S takovou péčí přistupujeme také ke všem stanicím metra D. Nemohli jsme už zasáhnout do architektonické podoby stanice bez zdržení celé stavby, ale díky velkému úsilí mnoha lidí dostanou stanice nové výtvarné ztvárnění navržené špičkovými českými umělci,” popsal náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Najít s architekty stanic maximum prvků, které mohou dostat novou výtvarnou podobu, a koordinovat postup výběru bylo úkolem architekta a výtvarníka Davida Vávry. Ten se stará také o sjednocenou identitu linky tak, aby bylo po příchodu do každé jednotlivé stanice jasné, na jaké lince se cestující nachází. Stejným způsobem vznikaly i první úseky linek A, B a C v centru Prahy.

„Výtvarná soutěž na výtvarnou podobu nově projektovaných stanic metra D přinesla mnoho zcela jedinečných řešení a potvrdila úvahu, že současné umění může vstoupit do veřejného prostoru. Jestli se záměr podaří realizovat, Praha se opět o krůček posune svobodné společnosti, kde o existenci umění ve městě nerozhodují stranické aparáty, ale vizionářská idea jedince,” řekl předseda hodnotící komise David Vávra.

Výběr rozdělil Metroprojekt do tří fází tak, aby se novým výtvarným ztvárněním stavba neprodloužila. U stanic Pankrác a Olbrachtova bylo potřeba připravit projektovou dokumentaci ještě do konce července 2019. Nyní ve druhé fázi vznikly návrhy pro stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory s projektovou dokumentací chystanou k prosinci 2020. Společné prvky z mobiliáře budou podrobeny samostatné designérské soutěži.

  Koronavir ovládl další země. Včetně České republiky (Aktualizováno)

„Formát vyzvaných výtvarných soutěží prokázal po předchozích stanicích Olbrachtova a Pankrác i ve druhém kole, u stanic Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory, že je schopen přinést zajímavé návrhy. Děkuji zejména pánům Davidu Vávrovi a Michalu Novotnému za rozhodující odborný přínos pro jejich organizaci. Architekti nyní vyhodnocených stanic Jiří Pešata, Jaroslav Čipera a Miroslav Mroczek se již těší na spolupráci s autory vítězných výtvarných návrhů na výsledném vzhledu těchto stanic. A já se spolu s nimi těším na výsledek,” řekl ředitel Metroprojektu Praha David Krása.

(SCa, vizualizace stanice Nemocnice Krč: Jiří Černický)

Komentáře