Na jejích kandidátkách kandidují kromě členů strany nezávislé osobnosti, lidé bez politické příslušnosti, stejně jako členové spřátelených stran, které s ROZUMNÝMI dlouhodobě spolupracují. Kandidáty jsou jak lidé s odbornou profesí, tak „obyčejní“ občané, věkem zkušení, stejně jako lidé mladí, zkrátka všichni ti, kterým leží na srdci budoucnost České republiky, ti, kteří zastávají „rozumné“ názory a kteří shodně vnímají, že současná politická reprezentace (včetně nových subjektů v Poslanecké sněmovně) se na zájmy obyvatel České republiky příliš neohlíží.

ROZUMNÍ se v kampani do krajských voleb chtějí zaměřit hlavně na oblasti, které jsou nám všem společné a určují kvalitu života v České republice, jako je ochrana přírody a přírodních zdrojů, ochrana svobody člověka před stále se stupňujícími snahami naši svobodu pod různými záminkami omezovat, vymahatelnost práva a životní jistoty, bez kterých stát nemůže dobře fungovat a lidé k němu nemají potřebnou důvěru a loajalitu. Požaduje hmotnou a trestní odpovědnost politiků, účinné řešení zadlužení obyvatel země (program pro oddlužení lidí v exekucích), sebevědomou zahraniční politiku, nezávislost země, její soběstačnost a také bezpečnost a ochranu zdraví, což jsou hodnoty, které byly v třicetileté éře po Listopadu trestuhodně zanedbávány, jak jsme se letos přesvědčili v tzv. koronavirové krizi.

Předsedu strany, Mgr. Petra Hanniga, voliči znají jako prezidentského kandidáta, který svým nekonfliktním, příjemným, přesto však jasně čitelným vystupováním neútočil na současnou hlavu státu, ale nabízel vlastní program hrdé České republiky, která nemá důvod poklonkovat žádným mocnostem, ale ani velmocem („Buďme hrdí“).

ROZUMNÍ se dlouhodobě snaží spojovat strany s podobným zaměřením ve snaze vytvořit alternativní voličský blok, který by vstupem do Sněmovny Parlamentu České republiky začal hájit zájmy jejích občanů. Proto už nyní společně s dalšími stranami deklarují zájem o společný postup i ve volbách do Poslanecké sněmovny a s některými z nich už uzavřeli dohodu o spolupráci. Chtějí tak být alternativou pro zklamané voliče „zavedených“ stran, stejně jako pro voliče stran či hnutí „nových“, které se ale vydaly ve stejných šlépějích jako strany, které kritizovaly.

Pro krajské volby je ústředním heslem Rozumných „REGIONÁLNÍ SOBĚSTAČNOST“ a záchrana našich lesů. Předseda strany Petr Hannig, který nekandiduje, je však volebním zmocněncem pro 12 krajů říká:

„Projel jsem celou republiku křížem krážem. S každým kandidátem, a máme jich vice jak 540, jsem mluvil osobně. Všichni jsme velice smutní z devastace našich lesů, ze kterých na mnoha místech zbyly jen nevzhledné holiny. Tato devastace má kořeny v devadesátých letech, kdy bylo heslem všechno outsourcovat. A tak akciové společnosti, které lesy vytěžují, nemají zájem je sanovat. Jde jim pouze o výdělky. Musíme se vrátit ke kořenům. Nemyslet jenom na peníze, ale na budoucnost, na to, jak budou žít naše budoucí generace. Lesy jsou bez stromů, zato silnice jsou plné kamionů, převážejících nesmyslně zboží z jednoho koutu Evropy do druhého. Náš program Regionální soběstačnosti se vztahuje na to, abychom nevozili „umakartová“ rajčata z Belgie či Nizozemí, když si je umíme vypěstovat sami a chutněji, abychom vrátili např. na Vysočinu brambory a vytlačili tak plodiny, které díky nesmyslným dotacím devastují náš půdní fond a způsobují lokální záplavy. Prostě a jednoduše. Vraťme se ke zdravému selskému rozumu, jak je to ostatně i v názvu naší strany,“ říká předseda ROZUMNÝCH, Mgr. Petr Hannig.

Komentáře