Výzkum realizovala společnost Nielsen Admosphere metodou online sběru na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let.

„Téměř dvě pětiny Čechů souhlasí s výrokem, že u nás mají národnostní menšiny víceméně rovné podmínky. Zároveň je ale každý čtvrtý toho názoru, že v některých oblastech stále existuje prostor pro zlepšení. Pouze zhruba jeden z deseti dotázaných (11 %) zastává názor, že zde mají národnostní menšiny horší podmínky než ostatní občané. V očích více než poloviny Čechů aktivních na internetu (51 %) jsou však národnostní menšiny v České republice naopak zvýhodňovány, a to alespoň v některých případech (31 %), ale i obecně (20 %),“ uvádí v tiskové zprávě společnost Nielsen Admosphere.

Na otázku, které konkrétní národnostní menšiny jsou v České republice znevýhodňovány, respondenti nejčastěji odpovídali, že romská (23 %) a ukrajinská (20 %). Třetí nejčastěji zmiňovaná byla menšina arabská (14 %) a čtvrtá vietnamská (12 %). Jak už ale také naznačily výsledky z předchozí otázky, polovina dotázaných (51 %) zde uvedla, že žádnou konkrétní národnostní menšinu nepovažuje v České republice za znevýhodňovanou.

Více info na romea.cz

Komentáře