Technologie, které nám nedovolí používat

Starlite

Materiál, který je schopen odolávat vlivu supervysokých teplot – více jak 10 000 stupňů…

Tvůrcem tohoto podivuhodného kompositního materiálu je amatérský vynálezce z Yorkshiru – Maurice Ward.
Tento jedinečný vynález byl předveden v televizním pořadu nazvaném “Tommorows Word” v březnu 1990. K dokreslení možností materiálu, moderátor pokryl jedno slepičí vejce vrstvou starlitu a druhé nechal beze změn. Obě vejce pak podrobili ohřevu za pomoci acetylenového hořáku. Skořápka bez termoochrany starlitu se v mžiku roztavila. Jak moc se však televizní diváci podivili, když po pětiminutovém ohřevu vejce pokryté starlitem, nejen že zůstalo celé, nepoškozené, a když ho moderátor rozbil, bylo uvnitř zcela syrové!
Tepelně odolnou strukturu, která by dle svých charakteristik předčila dokonce i křemenný aerogel, tvoří 21 různých složek. Technologie byla odsouzená ke světové proslulosti, bylo možné okamžitě rozjet její masovou výrobu, jenže…
V roce 2011 si tajemství výroby starlitu vynálezce vzal s sebou do hrobu.

Generátor Paula Baumanna

Podíváme se do švýcarské obce Linden na návštěvu komunity čítající 250 obyvatel. Jen tak mimochodem, od roku 1980 si tato obec sama vyrábí energii. Bez jakéhokoli paliva.
Představuji vám elektrostatické generátory Testatika, které byly vyprojektovány hodinářem Paulem Baumannem před téměř 35 lety. 4 takové zázračné stroje podávají výkon více než 750kW. To bohatě postačí k zabezpečení potřeb rodinných domů, místního kina, televizního centra, laboratoře, továrny na nábytek, dílen a také sídla veřejných služeb. Základem tohoto zařízení je princip generátoru Vimšustra (Védy), který se skládá převážně z rotujících disků a využívá elektrostatické interakce. Hlavním tajemstvím těchto zázračných stanic je obsah mřížkových kondenzátorů – dvou velkých cylindrů, bez kterých systém nebude fungovat správně.
Proč už dávno podobné generátory nepoužívají všechny vesnice ve Švýcarsku?

Benzín za pár korun

Jedinečnou technologii, jak vyrobit palivo z obyčejného odpadu, vypracovala skupina ruských vědců v roce 2012. Přístroj je schopen zpracovat prakticky vše – plast, dřevo, papír, organický odpad – na analog benzínu v objemech, které stačí k vytápění vícepodlažního domu.
Pokud by se takový “ďábelský” přístroj začal masově vyrábět, zbavil by lidstvo věčných problémů s gigantickými skládkami odpadů a odpadkových ostrovů plovoucích v oceánech. Tady ji máme, cestu k záchraně lidstva a přírody před odpadkovou apokalypsou! Jen vzít a použít!
Jenže světová elita nemá vytvoření rozumného ekologického a ekonomického společenství v plánu. Obraz lidstva jako globálního parazita se nám již dávno vtlouká do hlav; a dělá se to proto, aby se uzákonila světová politika postupné radikální redukce populace Země.

Přenos energie přes nejtenčí kabel

Před několika lety ruští vědci způsobili opravdovou revoluci ve fyzice – vypracovali jednokabelový systém přenosu elektřiny. Kabel, který nyní zmiňujeme, má průměr jen 8 mikronů. Je 10x tenčí než lidský vlas! Vědci předvedli, jak po takové nitce, kterou pouhým okem sotva uvidíte, se přenáší elektrická energie o výkonu 25 kW. Takový kabel je schopen napájet elektřinu pro 2 – 3 domky nebo jeden obchod střední velikosti. Podrobněji zde.
Jedna zajímavost – tento vynález pracuje v rozporu s Ohmovým zákonem. Výhody použití zázračného kabelu jsou zřejmé – ztráty při přenosu elektřiny jsou téměř nulové, není třeba požívat tuny kovu pro výrobu tlustých rozvětvených kabelů, můžou se zrušit četné transformátorové podstanice.
Avšak energetici se tváří, jakoby se nechumelilo, a všelijak se snaží vyhnout užitečnému vynálezu.

“Hvězdné” baterie

Toto je vynález roku 2003. Speciální panel sbírá sluneční paprsky všech dostupných pásem a to i v noci! Pro porovnání: obyčejná tužková baterie je schopná dodávat proud o velikosti 1 A po dobu jedné hodiny, zatímco kapacita té “hvězdné” je desetitisíckrát větší!
Vynálezci superbaterie slibovali, že ji začnou masově vyrábět ještě v roce 2005. Start výroby však kupodivu stále čeká.

Ale to ještě není plný seznam nerealizovaných vynálezů.

Antigravitační efekt Hutchisona

V roce 1979 kanadský badatel John Hutchison objevil zajímavou řadu efektů na základě pokusů s podélnými poli Tesly. Během práce se zdroji vysokého napětí (nejčastěji s Van de Graaffovým generátorem, dvou a více Tesla-cívek) se utváří zóna, ve které začínají předměty buď levitovat nebo se tavit (pokud jde o kov či dřevo).
O Hutchisovy zázraky se začali zajímat obchodníci i vládní orgány, hlavně americké výzkumní laboratoře. “Předvedli jsme minimálně 750 prezentací levitačního progresívního pohybu,” řekl sám Hutchison. „Vzorky kovů se rozpadaly a přetvářely se na nové neznámé kovy. Byly pozorovány nevysvětlitelné efekty – jiné předměty se vpíjely do kovu. Jednopólová magnetická pole se tak svým vlivem na vědeckou společnost podobají Pandořině skříňce.”. Co pak?
A jak reagovala zmíněná věděcká obec?
Vědci nazvali Johna Hutchsona bláznem.

Studená jaderná syntéza

Co je potřeba ke spuštění studené syntézy? Baňka s vodou a dvě elektrody a před námi je hotová elektrárna. Pravda, voda ne jen tak obyčejná, potřebujeme vodu “těžkou” (deuterium) a eletrody musí být vyrobeny ze speciální slitiny. Přes ně se pouští proud.
Na konci osmdesátých let po příkazu George Bushe staršího, tehdy ještě prezidenta USA, byla založena mezinárodní skupina expertů zabývajících se studenou fúzí. Komise byla s verdiktem velmi rychle hotová: idea je chybná, tedy nepodléhá financování státem. Krom toho byl udělen striktní zákaz patentování jakýchkoli vynálezů, ve kterých je sebemenší zmínka o studené fúzi.
Zajímavé je, že i v Sovětském svazu se vědecké prostředí proti této technologii spolčilo. Analogická komise vedená akademikem Krugljakovem, do níž patřil i nobelovský laureát Ginsburg, zopakovala závěry kapitalistických vědců: “Studená fúze je pseudovědou.”
Není příčina v tom, že zavedení technologie studené fúze by přivedlo k pádu světový energetický trh?

Proč se tyto i mnohé jiné vynálezy masově nezavádějí?
Za prvé: užitečné vynálezy zlevňuji život, zatímco hlavním cílem světového systému je dosáhnutí maximálního výdělku jakýmikoli způsoby.
Za druhé: pokud se člověk osvobodí od otrocké dřiny, zvedne hlavu a pochopí, že má nad sebou pána. Za dveřmi pak budou otázky: z jakého důvodu tento pán řídí jeho život?
A za třetí: propast v technologické vyspělosti mezi elitou a “stádem” je principiálně důležitá, protože pomáhá upevnit vládu globálního mocenského systému. Jaké technologie myslíte již vládci našeho světa vlastní a používají? Jsem přesvědčen, že propast mezi nimi a tím, co slouží nám, je pravděpodobně stejně velká jako mezi kosmonauty a africkými domorodci.

zdroj: myslenkyocemkoli.blogspot.com

Přejít nahoru