Roušky ve škole mohou žákům způsobit otravu CO2 – stav hyperkapnie. Protestní dopis učitelů gymnázia proti plošnému nošení roušek

Nesouhlas s plošným nošením roušek při výuce

Vážený pane ministře,

my, níže podepsaní, respektujeme vládní nařízení ohledně použití ochrany dýchacích cest proti šíření koronaviru. Nicméně považujeme používání roušek při výuce v málo dotčených regionech za neadekvátní.

Osobně jsme měli možnost ověřit, že dlouhodobé nošení roušek komplikuje vyučovací proces na straně učitelů i žáků (zhoršení srozumitelnosti způsobující možnost mylného výkladu informací, nemožnost odezírat při výuce cizích jazyků artikulaci učitele kvůli správné výslovnosti). Navíc vzhledem k často nesprávné manipulaci s rouškami se snižuje efektivita jejich použití.

Za zdaleka největší problém však považujeme vysokou koncentraci CO2 ve vdechovaném vzduchu pod rouškou. Vyhláška č. 20/2012 sb. stanovuje limit koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu na 1500 ppm. Pokusným měřením při laboratorních pracích jsme společně se studenty pod rouškou opakovaně naměřili hodnoty vysoce přesahující 50 000 ppm, přičemž uváděná bezpečná hranice neohrožující zdraví je 5 000 ppm. V níže přiložené tabulce (viz tab. č. 1) uvádíme možné zdravotní důsledky zvýšené koncentrace CO2.

Vzdělávací proces vyžaduje soustředění a mozkovou činnost, která bez dostatečného přísunu kyslíku není fyziologicky možná, proto i hodnocení výkonu žáků je znevýhodňující. Pomineme-li možná zdravotní rizika, prohlašujeme, že za těchto podmínek nemůžeme s plnou zodpovědností ručit za výsledky vzdělání žáků.

Chápeme nutnost nošení roušek v regionech, kde hrozí komunitní přenos nemoci Covid-19, ale v málo dotčených regionech se nám to jeví jako zbytečné hazardování se zdravím nenakažených.

Proto Vás naléhavě žádáme o znovuprojednání plošného zavedení roušek se zohledněním situace podle vládou navrženého epidemiologického semaforu případně podle rozhodnutí oblastních hygieniků.

Účinky CO2 na lidský organismus, zdroj: www.enectiva.cz

Koncentrace [ppm], Účinky:

1000–2000 nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace
2000–5000 nastávají možné bolesti hlavy
5000 maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik
> 5000 nevolnost a zvýšený tep
> 15000 dýchací potíže
> 40000 možná ztráta vědomí

V Domažlicích 24. září 2020.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Mgr. Tomáš Javorský, Mgr. Petra Šlajsová, Mgr. Eva Machová, Mgr. Sylva Vágnerová, Mgr. Dana Fraňková, Mgr. Marina Mrázová, Mgr. Blanka Zelenková, Mgr. Hana Jano, Mgr. Jaroslava Vondrašová, Mgr. Jana Váchalová, Nikola Váchalová, Ing. Josef Šerlovský, Mgr. František Novák, Mgr. Radka Kortusová, Mgr. Jaroslava Žáková, Mgr. Pavlína Martincová, Mgr. Zdeňka Němečková, Mgr. Jana Štenglová, Ing. Hana Slachová, Mgr. Jaroslav Stýskal, Mgr. Petr Diviš, Mgr. Martina Svobodová, Mgr. Petra Váchalová, Mgr. Petra Černá, Mgr. Jaroslava Vecková, Mgr. Josef Johánek, Mgr. Kamil Jindřich, RNDr.. Michala Králíčková, PhDr.Patricie Wischenbart, Jan Pek

K toxicitě CO2, vyvolávající stav tzv. hyperkapnie:

Hlavní symptomy toxicity CO2. (Obrázek z WikiJournal of Medecine:¨)

Co je hyperkapnie?

Hyperkapnie

Hyperkapnie je označení pro situaci, kdy dojde ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v tepenné krvi nad horní hranici normy. To znamená, že parciální tlak oxidu uhličitého v tepenné krvi (paCO2) vzroste nad cca 5.8 kPa (kilopascalů). Jde o stav opačný k hypokapnii.

Příčiny: Hyperkapnii musíme chápat jako potenciálně závažný příznak, který se objevuje u stavů s nedostatečnou funkcí respiračního systému. Typickým příkladem jsou pacienti s těžšími formaci CHOPN, u kterých je vážněji narušena výměna plynů v plicních sklípcích. Hyperkapnie se vyskytne i v situacích, kdy je v okolí dotyčného zvýšená koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu. S rizikem hyperkapnie můžeme počítat i u lidí s utlumeným dechovým centrem vlivem podávaných léků (např. celková anestetika a silné léky proti bolesti).

Projevy: Hyperkapnie, není-li léčena, přechází do překyselení organizmu (odborně respirační acidóza) s narušením vnitřního prostředí. Při zhoršování stavu se objevují bolesti hlavy, bušení srdce, únava a změny krevního tlaku, člověk je ohrožen vznikem poruch srdečního rytmu. Hyperkapnie dráždí dechové centrum v mozku ke zrychlení dechové frekvence, to však nemusí u řady plicních nemocí stačit. Dosáhne-li hyperkapnie vysokých hodnot blížících se 10 kPa, objevuje se porucha vědomí se zmateností, která postupně přechází v respirační kóma a smrt.

zdroj: orgo-net.blogspot.com

Přejít nahoru