Mimozemšťané – kdo jsou oni? A kdo jsme vlastně my?

My všichni jsme mimozemšťané
Vesmír je velmi různorodý a dynamický. Tak, jako probíhá migrace lidí mezi jednotlivými zeměmi, to samé se děje mezi jednotlivými planety a celými civilizacemi. Určitou oblast zasáhne válka a nepříjemné období, lidé začnou vyhledávat příznivější podmínky k životu a migrují. To samé se děje na planetárním měřítku. Lidi se na určité planetě vyhladí válkou a zničí veškeré podmínky k jejich životu. Všechny ty duše, ty bytosti, které se zde vyvíjeli tisíce let tím samozřejmě nekončí. Musí to být zařízené tak, aby ve své zkušenosti mohli pokračovat, planeta přestala být obyvatelná, civilizace se tedy musí přesunout jinam a vyvíjet se dále. A tak se jednotlivé civilizace mixují.

Dalo by se tedy říci, že v téhle době jsme my všichni částečně mimozemšťané, protože planeta Země nese výborné podmínky k vývoji života a není tedy výjimkou. Není tu nikdo kdo by nesl DNA čistě původního obyvatelstva, těch kteří se vyvinuli z nižších forem života a neměli nikdy jiný domov než Zemi, a všichni jsme se za ty dlouhé roky stali mix všech civilizací, kteří sem buď migrovali nebo přišli z jiného důvodu.

A kdo jsou teda vlastně oni?
No to záleží o kom mluvíme, když říkáme, že nás navštěvují mimozemšťané.

Jak je vesmír dynamický, tak je také plný života. Je v neustálém pohybu a vše se neustále vyvíjí. Stejně jako náš vývoj pochází z nižších forem života, tak také my spějeme dále do vyšších forem života. Slýcháme-li tedy, že se k nám dostávají mimozemšťané ve vyspělých plavidlech přibližujících se rychlosti světla, uznání toho, že musejí být vyspělejší rasou určitě dává smysl. Většina civilizací, která je schopna mezihvězdného cestování je samozřejmě vyspělejší technologicky, ale to už dává pohnutku k tomu, že musí být vyspělejší i bytostně.

Neomezujme se ale představou, že mimozemská aktivita okolo naší planety není bohatá. Je tu mnoho rozličných ras na mnoho odlišných úrovní vývoje. Není ovšem zaručeno, že když vidíme tzv. U.F.O. nebo se setkáme s případy únosů lidí, stojí za těmito aktivitami mimozemšťané. Za většinou případů pozorování stojí ve skutečnosti naše armáda provozující veřejnosti neznámé nadnárodní programy. To ale nevylučuje to, že k této technologii jim nebylo napomoženo jinou vyspělejší rasou, a tudíž, to samo o sobě je jakýmsi „důkazem“ něčeho víc.

Nadnárodní programy
A právě tyto tajné nadnárodní programy nám jsou dnes skvělým pojítkem k jiným nepozemským rasám. Rozrůstajíc se od 50.let minulého století neuvěřitelným způsobem, nesou dnes statisíce aktivních pracovníků. Vědci, inženýři, doktoři, vojáci a další, pracující pod taktovkou plného utajení a věříc často, že spolupracují na větším blahu lidstva.

Se svými základnami na Měsíci, Marsu, různých kráterech a dalších tělesech v naší Sluneční soustavě, a v neposlední řadě v podzemních základnách na Zemi, tyto lidé začínají zjišťovat, že technologie, se kterými pracují na denní bázi a které by dokázali vyřešit veškeré humanitní problémy na Zemi, nesměrují ke svému zveřejnění a pomoci lidstvu. Začínají se tedy objevovat jedinci, kteří, přes veškerá nebezpečí porušení tohoto utajení, vystupují se svými svědectvími o své aktivní činnosti v těchto programech. No a zde přicházíme k informacím o tom, že občas na odvrácené straně měsíce to vypadá jako na Times Square v New Yorku. Že spolupráce s mimozemskými rasami je na určité úrovni programu zcela běžná, a že spousta jich je velice podobných lidem a jiní jsou zase zcela odlišní.

Závěr
Jsou to ovšem informace a vědomosti přeskakujíc stovky let do budoucnosti a je potřeba brát vše s rezervou. Nikam s ničím nepospíchat a zabývat se hlavně tím co s námi vnitřně rezonuje a dává nám opravdu smysl.

zdroj: suenee.cz

Přejít nahoru