Proto se od tohoto data začal tento citát připisovat největšímu nepříteli těchto podvodníků, J. V. Stalinovi. Předtím to o něm nikdo nikdy neřekl. Odkazují se sice na knihu, kterou napsal ukrajinský trockista Бори́с Гео́ргиевич Бажа́нов zběhlý za pomoci Angličanů ze SSSR, ovšem necitují 1. vyd. z r. 1930, ale až pamflet připravený ve spolupráci se záp. rozvědkou vyd. 1992; navíc údajný Stalinův výrok by se týkal úplně jiné situace, píše se v článku na webovém portálu Knihovna Libri nostri.

A nenapíšou, že první známý výrok na toto thema pochází ze samého srdce jejich „demokracie“; pronesl jej franc. první president Napoleon III., New York Times 26. 5. 1880: „Nezáleží mi na tom, kdo dává hlasy, za předpokladu, že já je smím sečítat.“ Ovšem takových výroků bylo mnoho. Např. už kresba Thomase Nasta ze 7. 10. 1871; román Strýček Henry. George Creel, 1922; z nových např. hra Jumpers od Toma Stopparda, 1972.

 

To, že volební podvody jsou běžné a neoddělitelně patří ke hře na demokracii, lid sice neví, ale je to známo každému soudci v USA až po Nejvyšší soud. Proto snaha presidenta Trumpa dovolávat se v těchto věcech spravedlnosti u soudů byla marná až směšná; tato hra na demokracii zásadně nesmí být nijak narušena.

  • Bylo to 24. října 2016, bylo to vystoupení, díky kterému se Trump stal presidentem – a kde předpověděl hrozící nebezpečí, je to video, které je na celém Západě postupně vyhledáváno a mazáno, a byla to řeč, která platí i dnes v roce 2021 stejně, jako platila tehdy. Ale až teď to přišlo v míře doslova strašlivé:
  • První zpráva o útoku zločinců byla předložena 2. 12. 2020 – „This may be the most important speech I’ve ever made.“ Je už mediálně normální, že tento „nejdůležitější“ projev je v češtině k disposici jen „ve zkráceném překladu“, pár odstavců. A je pro (inter)nacionálně socialistické západní totalitní režimy normální, že všechna jejich hlavní média tuto oficiální zprávu potlačila.

zdroj: prvnizpravy.cz