Slovensko zachytilo veľké množstvo podozrení na nežiaduce účinky po vakcíne proti COVID-19!

Na Slovensku sa očkuje. Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktorú vydalo ministerstvo zdravotníctva, jasne stanovila prioritné skupiny vakcinácie, ktorá je rozdelená do štyroch vĺn. Momentálne prebieha I. vlna, v rámci ktorej sa testujú zdravotnícki pracovníci, zamestnanci DSS, kritická infraštruktúra (vojaci, hasiči, policajti a všetci v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou).

V tejto súvislosti Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) oznámil, že do pondelka eviduje už 67 hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcíne na prevenciu ochorenia COVID-19. Z toho bolo päť hlásení vyhodnotených ako závažné. Jedno hlásenie uviedlo, že pacient mal pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, dvaja zaznamenali prekolapsový stav, jeden anafylaktickú reakciu a ďalší pacient uviedol nevoľnosť, potenie a vracanie. Hlásenia súvisiace s alergickými reakciami boli hlásené u osôb, ktoré udávali predchádzajúcu alergickú anamnézu, a ich stav sa po podaní korekčnej liečby upravil.

Ďalšie hlásenia, tentoraz zdravotníkmi označené ako nezávažné, zahŕňajú v drvivej väčšine najmä bolestivosť v mieste vpichu a bolesť ramena či končatiny, do ktorej bola podaná vakcína. Ďalej boli nahlásené nezávažné nežiaduce reakcie, ako zvýšená teplota, zimnica, únava, slabosť, bolesť hlavy, svalov a kĺbov.

ŠÚKL pripomína, že podozrenia na nežiaduce účinky liekov majú povinnosť hlásiť všetci zdravotnícki pracovníci a držitelia rozhodnutí o registrácii bez ohľadu na ich závažnosť.

(SCa, il.foto: Al Arabiya English)

Přejít nahoru